[ Annons ]

Verksamheten i Maskrosbarns nuvarande lokaler. Foto: Matilda Söderström
Publicerat 18 februari, 2021

Momsen hindrar Maskrosbarn att hitta en trygg plats

Organisationen Maskrosbarn blivit uppsagda och har svårt att hitta ny lokal. Det är regelverket för moms som gör det svårt för ideella organisationer att hyra lokaler.

Organisationen Maskrosbarn arbetar med att stötta barn till föräldrar med exempelvis missbruks eller psykiska problem. Något som blir särskilt angeläget under pandemin då fler föräldrar jobbar hemma. 

Men nu kan regelverket för hyresmoms sätta käppar i hjulet för verksamheten. I Göteborg har organisationen ett samarbete med Wallenstam, men i Stockholm står de snart utan lokal efter att ha blivit uppsagda från sin nuvarande adress. Maskrosbarn generalsekreterare Elin Hågeby Caicedo ser det som nära nog omöjligt att bedriva verksamheten vidare utan en trygg fysisk mötesplats.

[ Annons ]

– Man kan inte nog understryka platsens betydelse när man lever under de förhållanden som många av de ungdomar vi möter gör. När vi under pandemin delvis tvingats till att använda olika digitala lösningar har många av våra ungdomar uttryckt saknad efter en trygg plats där man kan mötas, säger Elin Hågeby Caicedo.

Fram tills nu har de hyrt i andra hand, men sedan hyresgästen som stod på kontraktet sa upp det står Maskrosbarn snart husvilla. Och nu är momsfrågan ett hinder för att hitta en ny lokal.

– Genom åren har vi flyttat ett flertal gånger mellan olika rivnings- och andrahandskontrakt. Vi kan inte bedriva någon verksamhet utan att ha en plats att göra det ifrån. Och det är tydligt att det är momsfrågan som gör att fastighetsägare har svårt att hyra ut till verksamhet som vår, säger Elin Hågeby Caicedo.

Det är många komplexa regler som styr momsen för fastigheter idag. Men i korthet är problemet detta:

Eftersom en organisation som exempelvis Maskrosbarn är momsbefriade, kan det för en tilltänkt hyresvärd bli en dyr historia om man väljer att teckna ett hyreskontrakt. Om fastighetsägaren innan haft en momspliktig lokaluthyrning och gjort investeringar, kräver dagens regler att tidigare avdragen moms ska betalas tillbaka om hyresvärden börjar använda lokalerna i en momsfri verksamhet. Problemet uppmärksammades nyligen även i samband med att fastighetsägare velat upplåta lokaler som tillfälliga vaccinationscenter.

Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle på Fastighetsägarna Stockholm, mennar att det är viktigt att förstå att det handlar om betydligt mer än en rent skatteteknisk fråga.

– Under senare år har diskussionen handlat om hur vi får till attraktiva och trygga, levande bottenvåningar och nu har pandemin accelererat den utmaningen. Med en ökad vakansgrad för butikslokaler har samhällsservice, ideella verksamheter, kultur och idrott har varit inslag som vi vill se mer av i våra bottenvåningar. Nuvarande momsregler är en hämsko för en sådan utveckling, säger Helena Olsson.

Hon ser det därför som positivt att politiken nu valt att ta upp frågan. Finansdepartementet bjudit in till en skriftlig hearing om möjligheten att slopa kravet på att hyresgästen ska bedriva en momspliktig verksamhet i lokalen för att hyresvärden ska kunna bli frivilligt skattskyldig till moms. Svar ska lämnas senast den 21 mars 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]