[ Annons ]

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans.
Publicerat 6 april, 2016

Moms på hyra – en fråga för EU

Att införa moms på hyror är något som skulle ha stor betydelse för att öka byggandet. Momsfrågan är uppe till diskussion i EU och därför är det också hög tid för regeringen att driva frågan. Det menar Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell.

I dag får fastighetsägare och förvaltare betala 25 procent moms på de tjänster och det material som köps in till fastigheten, men någon möjlighet till att få lägga till moms på bostadshyran finns inte. Frågan har under lång tid drivits av Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen som alla är överens i frågan. Förslaget att lägga en sexprocentig moms på hyran är något som Ulla Werkell tror skulle kunna generera intäkter motvarande byggen av 50 000 fler lägenheter på tio år.

[ Annons ]

– Med en låg moms på hyran skulle en liknande modell som i dag finns för idrottsanläggningar kunna införas även för bostäder. I den modellen läggs en sexprocentig moms direkt på slutkonsumenten som hyr en anläggning genom ett påslag på hyran, säger Ulla Werkell.

Hon menar att det inte nödvändigtvis skulle innebära högre hyresnivåer, men att det definitivt skulle öka incitamenten för att bygga hyresrätter.

– Det skulle både dra ned bygg- och förvaltningskostnaderna och öka bostadsbyggandet.

Att momssatserna är något som regleras av EU beror på att konkurrensen mellan medlemsländerna inte ska snedvridas genom att länderna har olika moms på samma tjänster eller varor. Men enligt EU:s momsdirektiv betraktas en låg moms på hyra som en skattesubvention och hör därför inte hemma på den reguljära bostadsmarknaden.

Ulla Werkell anser ändå att en sexprocentig moms på hyran inte skulle störa konkurrensen eftersom bostadsmarknaden är väldigt lokal. En låg moms skulle alltså inte innebära att fler valde att flytta utomlands.

– Jag kan se en vits med att det underlättar för handeln att vi har en gemensam momssats, men när det gäller bostadsmarknaden som är oerhört lokal borde nationerna själva kunna få lagstifta om momssatsen.

Frågan är just nu uppe till diskussion i EU. Därför är det viktigt för regeringen att ta tag i frågan nu för att kunna driva den när det finns en öppning.

– EU är en väldigt tungrodd apparat. Ska vi ändra något är det som att vända en stor oceanångare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]