Brf Viva. Bild:Riksbyggen
Publicerat 10 mars, 2017

Möjligt att bygga klimatsmart med betongstomme

Ställs rätt krav går det att bygga med betongstommar och uppnå klimatpåverkan i samma nivå som om man valt stomme av trä. Detta enligt en livscykelanalys av forskningsinstitutet RISE. Resultatet tillämpas av Riksbyggen.

Den färska rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ” har gjorts inom ramarna för Positive Footprint Housing. Rapporten är en del av Riksbyggens förprojektering inför byggandet Brf Viva på Guldheden i Göteborg som pågår för fullt. Vad det främst handlar om är att ställa krav på hur betongen ska produceras.

[ Annons ]

– Vi fick ett positivt gensvar från branschen på vår kravspecifikation vilket resulterade i ett nytt betongrecept. Det nya betongreceptet kan komma att förändra synen på byggandet med betong samt är ett mycket bra exempel på hur vi som byggherrar kan ta vårt ansvar för att utveckla ett mer hållbart byggande genom att ställa krav, säger Anders Johansson, projektchef för Brf Viva.

Den senaste tiden har flervåningshus med trästommar fått stor uppmärksamhet i. I rapporten från forskningsinstitutet RISE har man funnit att skillnaderna i klimatpåverkan är små mellan alternativen trä och betong.

– Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen går det att minska miljöbelastningen, säger Eva-Lotta Kurkinen, expert på byggnadsfysik vid RISE.

RISE livscykelanalytiker har i rapporten analyserat klimatpåverkan från trästomme och betongstomme i ett 100-års perspektiv. Vid upphandlingen ställdes krav på en maximal gräns för bindemedel i betongen samt att en stor del av bindemedlet består av flygaska.

– Vi behöver ha kunskap kring hur vi kan ställa krav på bäst sätt för att uppnå maximal miljönytta oavsett vilket material vi väljer. Att få fram ett bra underlag kring detta ger en stor potential att nå minskad miljöpåverkan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Det ställdes också krav på redovisning av miljöpåverkan från armering, där bland annat andel återvunnet stål ska redovisas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]