EU-snittet för 5G-användning är runt 80 procent. Medan länder såsom Danmark, Finland och Italien närmar sig 100 procent har vi i Sverige fastnat strax över 20 procent. För tio år sedan låg vi först i racet, så ser det inte längre ut, säger Andreas Boo, vd Allicon. Foto: Allicon
Publicerat 17 juni, 2024

Möjligheter inom omsorgen – om vi kommer ikapp 5G-utrullningen

5G kan möjliggöra framtidens medicinteknik – även inom hemvården. Men Andreas Boo, vd på Allicon, menar att då måste först en ny affärsmodell komma på plats.

Utrullningen av 5G ter sig väldigt olika när man blickar ut mot omvärlden. Jämfört med nästan alla utvecklade ekonomier ligger Europa långt efter, och allra långsammast går det för Sverige.

– EU-snittet för 5G-användning är runt 80 procent. Medan länder såsom Danmark, Finland och Italien närmar sig 100 procent har vi i Sverige fastnat strax över 20 procent. För tio år sedan låg vi först i racet, så ser det inte längre ut, säger Andreas Boo, vd på Allicon som utvecklar konnektivitetslösningar för fastigheter och företag.

[ Annons ]

Han menar att det finns en växande investeringsvilja bland fastighetsägare. Men det är en potential som kräver att en ny affärsmodell kommer på plats.

Tekniken skapar stora möjligheter från att optimera teknik och värme till att kunna koppla upp sig mot olika IoT-lösningar och proptechtjänster. Det samtidigt som man minskar sitt klimatavtryck.

Allicon har även skapat lösningar inom vård och omsorg, med Västra Götalandsregion som en stor kund. Andreas Boo pekar på ett stort behov av nya tekniska lösningar inom vården då vi till 2040 ser en ökning med 61 av äldre över 80 år.  Sensorer kan kopplas upp inte bara inom sjukhusens väggar, utan även i hemmiljön.

Men Andreas Boo konstaterar att det finns hinder. Under tio år har mobiloperatörerna lagt stora summor på att dels förvärva frekvenserna, dels bygga utomhustäckning.

– Problemet är dock att 80 procent av all mobiltrafik genereras inifrån byggnader. Detta samtidigt som 5G-frekvenser har svårt att ta sig igenom väggar och fönster, framför allt om fastigheterna är energieffektiva, vilket ju allt fler i dag är.

Det finns en investeringsvilja bland fastighetsägare, däremot finns ingen modell för hur de i praktiken ska kunna bidra.

Men den största utmaningen nu är inte enbart att hitta sätt för hur tekniken ska kunna implementeras inomhus, utan vem som ska stå för notan. Lösningen kräver en ny affärsmodell som är kommersiellt gångbar för alla parter, anser Andreas Boo.

– Det finns en investeringsvilja bland fastighetsägare, däremot finns ingen modell för hur de i praktiken ska kunna bidra. I Sverige är det lite av ett låst läge där branschaktörerna behöver få till en betydligt mer strukturerad dialog.

Nyligen lanserade Fastighetsägarna en ny modell som ska säkerställa 5G-täckning inomhus. Modellen, som har tagits fram tillsammans med ett antal fastighetsbolag och teknikföretag, erbjuder en gemensam branschstandard och tydligare rollfördelning. Andreas Boo välkomnar initiativet, men tycker att mobiloperatörernas perspektiv saknas.

– Jag är osäker om några mobiloperatörer varit delaktiga i dialogen, och därmed blir modellen något haltande. Vi skulle gärna se att alla aktörer samlades runt bordet.

Och det är inte omöjligt. Sneglar man utanför Sverige har andra länder lyckats med just detta, bland annat USA.

– Här finns det sedan 10–15 år tillbaka ett helt annat ekosystem som enkelt förklarat går ut på att tredjepartsaktörer bygger själva näten, vilka fastighetsägare investerar i och mobiloperatörerna kopplar upp sig mot. Finansieringen sprids ut på fler, och det finns en tydlighet i själva värdekedjan. 

Som vd för ett bolag som erbjuder just den här typen av lösningar är han förstås partisk i målet. Samtidigt menar han att det borde ligga i allas intresse att utforska nya tillvägagångssätt.

– De växande möjligheterna som följer med digitaliseringen, i form av till exempel AI, IoT, sensorteknik, energieffektivisering och andra proptechtjänster som bidrar till ökad hållbarhet, kräver en högre kapacitet än vad 4G kan ge. Risken är att vi även här hamnar på efterkälke i utvecklingen och tillämpningen.

Samhällsvinsterna med utbyggnaden av 5G-nät är med andra ord stora. Men det handlar också om att som fastighetsägare vara konkurrenskraftig, poängterar Andreas Boo.

– Man har gjort studier på detta, bland annat i Tyskland och Storbritannien, som visar att fastighetsägare som inte kan erbjuda sina hyresgäster en riktigt bra täckning också har en högre vakansgrad. Det finns alltså en relevans i att säkra upp för en bra nivå av konnektivitet som håller över tid, säger han. 

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]