Publicerat 28 februari, 2022

Mofast minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet – nettovinsten steg rejält

Fastighetsbolaget Mofast redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna och nettoresultatet växte rejält varav det senare med stöd av orealiserade värdeförändringar.

Hyresintäkterna uppgick till 28,4 miljoner kronor (24,9), en ökning med 14,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 17,1 miljoner kronor (16,8), en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till -0,4 miljoner kronor (2,9), en minskning med procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 81 miljoner kronor (4,7). Orealiserade värdeförändringar ingår med 92,2 miljoner kronor (1,8). Resultatet efter skatt blev 55 miljoner kronor (2,8). Resultat per aktie hamnade på 7,28 kronor (2,94). I utdelning föreslås 4 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 135,11 kronor (107,36).

"Under 2021 har Mofast utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Vi har under året via ett par förvärv fått en tydlig huvudägare i Anders Ivarsson AB som tillsammans med styrelsen satt nya mål för bolaget som innebär en högre förvärvs- och utvecklingstakt", skriver vd Dan Törnsten i rapporten.

Han fortsätter med att peka på att bolaget gjort en rad förvärv.

"Vi har breddat verksamheten från samhällsfastigheter till att även innehålla bostäder i attraktiva lägen. Under året har tre bostadsportföljer förvärvats för motsvarande 1,9 miljarder kronor, varav fastigheter till ett värde om 407 miljoner kronor har tillträtts under 2021. Efter kvartalets utgång har ytterligare två bostadsportföljer tillträtts (Uppsala, Örebro, Globen samt Södertälje) till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor.".

Mofasts fastighetsvärde per den 25 februari 2022 uppgår till 3,7 miljarder kronor.


Mofast, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter28,424,914,1%
Driftöverskott17,116,81,8%
Förvaltningsresultat-0,42,9
Resultat före skatt814,71 623,4%
Nettoresultat552,81 864,3%
Resultat per aktie, kronor7,282,94147,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor135,11107,3625,8%
Utdelning per aktie, kronor4

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]