Publicerat 19 april, 2022

Mofast föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mofast kallas till årsstämma den 19 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,60 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1,30 kronor per aktie.

Aktieägare som företräder 27 procent av rösterna i bolaget föreslår nyval av Malcolm Lidbeck som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseordförande Jonas Blomquist och av styrelseledamöterna Dan Törnsten, Dan Mangell och Anders Ilstam.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 10 miljoner aktier.

Stämman föreslår besluta om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som riktas till styrelseledamoten Malcolm Lidbeck och finanschefen Per Gebenius.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]