[ Annons ]

Med hjälp av mobila lägenheter hoppas Svenska Bostäder och organisationen jagvillhabostad.nu kunna lindra den mest akuta bostadsbristen för Stockholms unga. Nu ska samarbetsparterna ansöka om tillfälliga bygglov för upp till 1000 tillfälliga lägenheter på outnyttjade platser.
Publicerat 22 januari, 2014

Mobila lägenheter ska lindra bostadsbrist

Med hjälp av mobila lägenheter hoppas Svenska Bostäder och organisationen jagvillhabostad.nu kunna lindra den mest akuta bostadsbristen för Stockholms unga. Nu ska samarbetsparterna ansöka om tillfälliga bygglov för upp till 1000 tillfälliga lägenheter på outnyttjade platser.

Tillståndsprocessen för att bygga nya lägenheter i Stockholm är lång. Den möts av överklaganden samtidigt som behovet är stort. Konceptet Snabba Hus innebär att platser som förbereds för nya bostäder eller av annan anledning inte används får tillfälliga bygglov för mobila lägenheter. Snabba Hus har utvecklats av unga utifrån deras behov med fokus på hög kvalitet i en omgivning där unga trivs. Svenska Bostäder har identifierat ett antal markområden i Stockholm där man kommer att ansöka om tillfälliga bygglov.

[ Annons ]

– Snabba Hus är ett bra komplement till permanenta lösningar. Samtidigt som vår målsättning är att få fram omkring 600 nya hyresrättslägenheter i Stockholm varje år vill vi göra allt vi kan för att ytterligare bidra till att unga stockholmare får bostad – och det snabbt, säger Pelle Björklund, VD på Svenska Bostäder.

Ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu har i nära samarbete med unga skaffat sig kunskap om de ungas bostadssituation och hur de helst vill bo. Bland annat har fokusgrupper genomförts.

– Vi är glada över samarbetet med Svenska Bostäder. Vi hoppas kunna bidra till att påskynda bostadsbyggandet i Stockholm utifrån de ungas behov, säger Irma Ortega, Verksamhetschef för jagvillhabostad.nu.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]