[ Annons ]

Patrik Jogby och Carolina Aouseus på Kristianstadsbyggen framför ett mobilt träd.
Publicerat 25 september, 2023

Mobil trädpool på tillväxt

Kristianstadsbyggen testar det nya konceptet trädpool. Genom att få in grönskan tidigt i projektet vinner man fördelar för både miljö, ekonomi och stadsutformning.

I nyproduktionsprojektet Östermalms Park i centrala Kristianstad har AB Kristianstadsbyggen, ABK, köpt in 20 träd till en trädpool. Genom att köpa in träd redan innan projektet är klart vinner man flera fördelar. Även om träddepån behöver skötsel och vattning så uppskattas den totala kostnaden bli mindre om man köper in mindre träd och låter dem stå på tillväxt än om större träd skulle köpas in och planteras ut.

– I trädpoolen får träden växa till sig och anpassa sig till den miljö där det sedan ska leva. Under tiden bidrar de dessutom med skugga och rening av luft samt hjälper till att dämpa buller, producera syre och minska vind, säger Carolina Aouseus, samordnare för utemiljö på ABK.

[ Annons ]

Träden placeras ut i flyttbara ställningar och ställs ut i en trädpark vilket gör det möjligt att flytta de i ett senare skede.

– Det här konceptet öppnar nya möjligheter. Trädens tillväxt är inte bara en ekonomisk investering. VI sätter också fokus på vikten av träd i stadsmiljön, att de gynnar den biologiska mångfalden och ökar grönskan i vår utemiljö. Det är ett nytt sätt att planera och hantera våra träd, säger Carolina Aouseus

Här har man valt olika arter för att gynna biologisk mångfald och för att minska risken för att sjukdomar eller skadedjur i framtiden slår ut ett helt bestånd.

–Trädpoolen är ett pilotprojekt som vi hoppas kunna vidareutveckla och göra på fler platser framöver. Enligt leverantören är vi det första bostadsbolaget i landet som testar detta, så det är spännande, säger Patrik Jogby, byggprojektledare på ABK.

På bolaget ser man också möjligheta att ha delar av en trädpool utplacerade på befintliga bostadsgårdar.

– De mobila träden skulle kunna placeras ut i ett bostadsområde på test för att undersöka behov och placering ihop med de boende, säger Carolina Aouseus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]