[ Annons ]

Under 2014 var nyproduktion i fokus för MKB Fastighets AB i Malmö. Bolaget färdigställde fler hyresbostäder än på länge och startade flera nya projekt för sammanlagt 744 miljoner kronor.
Publicerat 24 mars, 2015

MKB trappade upp nyproduktionen

Under 2014 var nyproduktion i fokus för MKB Fastighets AB i Malmö. Bolaget färdigställde fler hyresbostäder än på länge och startade flera nya projekt för sammanlagt 744 miljoner kronor.

Bokslutet för 2014 visar att Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, investerade 744 miljoner kronor i nyproduktion och förbättringar i det befintliga beståndet. Underhållskostnaderna uppgick till 367 miljoner kronor och fastigheternas värde ökade med 11,8 procent till 24,2 miljarder kronor.

[ Annons ]

– MKB har en positiv syn på fastighetsmarknaden i Malmö. Bostadsmarknaden är attraktiv och det finns en hög efterfrågan på i synnerhet hyresrätter. Med de aktiviteter som är på gång exempelvis utbyggnaden av Hyllie och området kring centralstationen fortsätter inflyttningen att öka. Det talar för att fler aktörer kommer att söka sig till Malmö samtidigt som de befintliga vill stärka sina marknadsandelar, säger MKB:s VD Terje Johansson.

MKB tror på en fortsatt stark marknad i Malmö där viljan att bygga och investera är stor. Under 2014 hade bolaget nära 1 200 lägenheter i produktion. Totalt färdigställdes 385 lägenheter. Inte sedan 1974 har bolaget producerat lika många lägenheter, med undantag för år 2002. Vid årsskiftet hade MKB 787 lägenheter i produktion.

– Under 2014 har MKB tecknat avtal om att bygga nästan 300 bostäder samt köpt mark som ger oss 125 byggrätter i Limhamn. Vi har också förvärvat två större industrifastigheter i Sofielund för att säkra framtida byggrätter. Om tillfälle ges är vi fortsatt intresserade av att förvärva fler byggrätter, säger Terje Johansson.

MKB:s totala investeringar ökade under 2014 till 756 miljoner kronor (639), varav nyproduktion stod för 537 miljoner och förbättringar i det befintliga beståndet uppgick till 207 miljoner kronor. Fastighetsbeståndet ökade under året till 23 082 lägenheter vilket motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Resultat efter finansnetto blev 278 miljoner kronor vilket är något högre än föregående år (272).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]