Regeringens satsning på 3 miljarder kronor för energieffektivisering av miljonprogrammet är missriktat. Nu skriver tre branschorganisationer till regeringen att stödet skulle göra minst lika stor nytta i nyare bostäder.
Publicerat 19 maj, 2015

”Effektiviseringsstöd behövs minst lika mycket i nyare hus”

Regeringens satsning på 3 miljarder kronor för energieffektivisering av miljonprogrammet är missriktat. Nu skriver tre branschorganisationer till regeringen att stödet skulle göra minst lika stor nytta i nyare bostäder.

Regeringen satsar drygt 3 miljarder på stöd till energieffektiviseringsåtgärder i miljonprogrammet. Tanken är att stödet ska träda i kraft under nästa år. Men stödet riskerar att missa målet att minska energianvändningen av flera skäl, det menar branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier som i ett brev till bostadsministern Mehmet Kaplan framför sin kritik till förslaget.

[ Annons ]

– Regeringen har goda intentioner i sin energieffektiviseringspolitik men tyvärr missar den målet. Det är inte enbart hus byggda på 60- och 70-talen som är i behov av renoveringar utan även hus byggda på 90-talet med stora fönster och hög energianvändning. Där skulle stöd för energieffektivisering ge minst lika stor effekt som i miljonprogrammet, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Han menar också att regeringen riskerar att driva upp kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärder genom att utforma stödet i form av bidrag för enskilda byggnadskomponenter så som fönster eller tilläggsisolering av fasader.

– Det skulle vara bättre att koppla exempelvis fastighetsavgiften till byggnadens energiprestanda än att ge komponentbidrag. Det skulle ge större incitament för fastighetsägaren att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och leder inte heller till att priserna drivs upp på subventionerade komponenter, säger Yogesh Kumar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]