[ Annons ]

Helårsresultatet för Hemsö minskade mellan 2012 och 2013, delvis på grund av något lägre hyresintäkter. Det framgår av bolagets bokslut som släpptes på måndagen.
Publicerat 10 februari, 2014

Minskat helårsresultat för Hemsö

Helårsresultatet för Hemsö minskade mellan 2012 och 2013, delvis på grund av något lägre hyresintäkter. Det framgår av bolagets bokslut som släpptes på måndagen.

Hemsös hyresintäkter uppgick under 2013 till 1 875 miljoner kronor vilket är en svag nedgång från siffran året innan, 1 894 miljoner kronor. I bolagets bokslut för 2013 ligger förvaltningsresultatet kvar på 674 miljoner kronor, och det sammanlagda resultatet efter skatt för perioden slutade på 528 miljoner kronor.

[ Annons ]

Hemsö har under året genomfört ett antal strategiska förvärv och breddat kapitalförsörjningen. I februari tillträdde Tredje AP-fonden 100 procent av aktierna i Hemsö. I juni förvärvade AB Sagax indirekt 15 % av bolaget från Tredje AP-fonden.

– 2013 har varit ett positivt år och jag är nöjd med utvecklingen. Vi har under året etablerat Hemsö i Finland och även gjort ett större förvärv på Gotland. Genom strategiska avyttringar har vi renodlat fastighetsportföljen. I ett jämförbart bestånd ökade Hemsös hyresintäkter med 15 miljoner kronor. Sammantaget ger insatserna en bra grund för ytterligare tillväxt och lönsamhet och jag ser med tillförsikt på Hemsös framtid, säger Hemsös VD Per Berggren.

Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till närmare 23 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]