[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 23 januari, 2019

Minskat byggande 2018 – förutom i Skåne

2018 var ett mörkt år för byggandet i landet som stort, men en positiv tendens är att Sydsverige och Skåne visar kan få en ökning med 25 till 30 procent jämfört med året innan. Det enligt nya siffror från Industrifakta.

Även om 2018 har varit ett dämpat år inom byggsektorn har inte alla regioner utvecklats negativt, påpekar Industrifakta som räknat tre kvartal 2018 och sedan prognostiserat årstakten för de sista tre månaderna. Helt färdiga siffror kommer i februari.

[ Annons ]

På riksnivå väntas byggandet av privata och offentliga lokaler visserligen ha minskat 2018 men statistiken döljer stora geografiska skillnader. Industrifakta har tittat på årstakten för de första tre kvartalen 2018 jämfört med helåret 2017 och kan slå fast att den stora nedgången till stor del drivs av Stockholmsregionen. Här indikerar årstakten en nedgång på cirka 30 procent.

Samtidigt ökar bygginvesteringarna inom lokaler i andra regioner. Starkast går Sydsverige och Skåne där årstakten pekar på en ökning med 25 till 30 procent. Här är det framför allt byggande inom den offentliga sektorn som slagit igenom med investeringar inom skola, vård och omsorg.

Sifforna slår fast att det finns stora regionala skillnader men att utvecklingen i huvudstaden får en väldigt stor genomslagskraft på riksnivå.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]