Foto: Shutterstock.
Publicerat 4 april, 2017

Minskar energispill med genvägar för solel

Minskat energispill på resan från solcellerna till belysningen. Det är en lösning som Vasakronan testar i den kommande byggnaden Platinan i Göteborg. WSP, som ligger bakom idéen räknar med att kapa förbrukningen med flera procent.

Belysningen i Vasakronans kommande hotell- och kontorskomplex Platinan i Göteborg kommer att skina med förnybar el – och med en flera procent lägre energiförbrukning än normalt. Detta tack vare ett smart sätt att minska energispillet inom fastighetens elnät.

[ Annons ]

Normalt sett transporteras el som växelström från produktionskällan till användaren för att sedan vid varje användningspunkt omvandlas till likström, med energiförluster vid varje omvandlingspunkt som följd.

– Vår idé var istället att bygga en centralutrustning i fastigheten som sköter omvandlingen, förklarar Martin Skoglund, den energikonsult på WSP som just nu arbetar med att implementera lösningen i Platinan.

Eftersom strävan mot att minimera omvandlingsförluster funnits med redan från ritbordet har man också möjlighet att föra en dialog med leverantörerna av den likströmskompatibla utrustningen.

– Det finns många som i teorin förespråkar en ökad användning av likström i fastigheter, men marknaden är fortfarande under uppvaknande och har inte riktigt tagit fart, säger Martin Skoglund.

Han tror att metoden som nu implementeras av Vasakronan kan få stort genomslag även i bostadsfastigheter.

– Att ha en egen solcellsanläggning på taket för att ladda sin elbil med likström utan onödigt energitapp är en fullt möjlig framtidsbild, säger Martin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]