[ Annons ]

Publicerat 17 maj, 2016

Minskad rörlighet förvärrar bokrisen

Rörligheten på bostadsmarknaden har minskat kraftigt bland unga. Det visar en rapport från teknikkonsultföretaget WSP som gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna. Flyttningar är en av de viktigaste nycklarna till att förbättra vår bostadsmarknad. Den slutsatsen drar Maria Pleiborn som granskat rapporten.

Rapporten, som presenterades under Fastighetsägarnas seminarium på tisdagen, visar att det framförallt är bland unga mellan 20-29 år som rörligheten på bostadsmarknaden har minskat. Unga är den grupp som traditionellt sett har flyttat mest, men enligt rapporten har flyttintensiteten för unga mellan 20-29 år minskat med tio procent sedan 2007. För personer mellan 20-24 år har den minskat med 20 procent.

[ Annons ]

– Det får stora konsekvenser på arbetsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige. Det leder till att arbetsgivare har svårt att hitta rätt arbetskraft och att unga med rätt kompetens inte kan flytta dit jobben finns.

Han anser att debatten om hur bostadskrisen ska lösas hittills har varit allt för fokuserad på att bygga fler bostäder.

– Det är naivt att tro att nyproduktion skulle funka. Tittar vi på de som inte har en bostad idag så går det inte att bygga för dem. Det är inte realistiskt. Man måste istället bygga så att de som redan bor idag kan hitta ett nytt boende och så att fler bostäder då kan frigöras till de som är bostadssökande.

Maria Pleiborn, demograf och seniorkonsult på WSP, har kvalitetsgranskat rapporten och var också den som presenterade resultatet under seminariet. Hennes slutsats är att rörligheten måste öka för att lösa bostadskrisen.

– Flyttningar är en av de viktigaste nycklarna till att förbättra vår bostadsmarknad, säger Maria Pleiborn.

Hon presenterar dessutom ett antal åtgärder för att öka rörligheten. Bland dessa nämns en mer marknadsmässig och långsiktig hyressättning, sänkta skatter vid flytt och ett ökat byggande.

I rapporten har även en enkätundersökning gjorts där 1 000 personer tillfrågats om hur de ser på sin boendesituation idag och hur de skulle vilja bo inom fem år.

Andelen äldre som vill flytta från villa eller radhus till hyresrätt inom 5 år är dubbelt så stor som de som planerar att bo kvar. Samtidigt visar samma enkät att 35-44-åringarna i mycket högre grad vill bo i radhus eller villa om fem år.

– Hyresmarknaden präglas av en insider-outsider-problematik där den som väl är inne på marknaden kan skaffa sig en passande lägenhet genom byten, medan övriga utestängs. Det leder till att befintliga bostäder inte utnyttjas effektivt och till en tilltagande bostadsbrist. För att ge fler plats på bostadsmarknaden måste rörligheten öka, säger Reinhold Lennebo.

Om rapporten Den orörliga bostadsmarknaden

WSP har på uppdrag av Fastighetsägarna tagit fram rapporten Den orörliga bostadsmarknaden och vägen till förändring. I rapporten undersöks rörligheten på bostadsmarknaden, med utgångspunkt både i hushållens bostadsbehov och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten vägleds av fyra frågor: Varför är rörlighet viktigt? Hur ser rörligheten ut i dag? Varför är rörligheten inte högre? och Vad bör göras för att öka rörligheten?

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]