Publicerat 27 januari, 2021

Minoritet av Castellums valberedning föreslår Per Berggren som ny styrelseordförande

Fastighetsbolaget Castellums har erhållit ett alternativt förslag rörande styrelse­samman­sättning inför årsstämman 2021 från Stichting Pensioenfonds, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum. Det framgår av ett pressmeddelande.

Övriga tre ledamöter i valberedningen har sedan tidigare föreslagit att Rutger Arnhult väljs till ny styrelseordförande, något som Vincent Fokke och Charlotte Strömberg reserverat sig mot.

"Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter" anför förslagsställarna Fokke och Strömberg.

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval.

"Castellum befinner sig för närvarande i en intensiv förändringsfas med en hög transaktions­aktivitet, strategisk affärsutveckling och operationella förändringar, bland annat för att möta kundernas förväntningar efter covid-19. Det är därför betyd­else­fullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet och att ha en välfungerande arbetsmiljö i styrelse­rummet. Vidare har den befintliga styrelsen levererat utmärkt avkastning under ett antal år. Den före­slagna styrelsen bedöms vara bäst lämpad att fortsätta detta arbete och att tillvarata samtliga aktie­ägares intressen. Samtliga förslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i för­håll­ande till Castellum och dess bolagsledning, och har visat en hög grad av integritet i deras upp­drag som styrelseledamöter i Castellum", framhåller Fokke och Strömberg.

"Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum", skriver Fokke och Strömberg.

Vidare har de befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]