Stockholm förtätas och växer men behovet av gröna oaser finns alltjämt kvar. Arkitektbyrån White har tagit fram en minipark som inte bara är en grön fristad utan också en plats med för många ekosystemtjänster.
Publicerat 15 september, 2014

Minipark blir fristad i tät stad

Stockholm förtätas och växer men behovet av gröna oaser finns alltjämt kvar. Arkitektbyrån White har tagit fram en minipark som inte bara är en grön fristad utan också en plats med för många ekosystemtjänster.

White har utvecklat en park i miniformat där en rad ekosystemtjänster som vi är beroende av produceras och får oss att må bättre, som exempelvis renare luft och minskat buller. Tanken är att miniparken ska fungera ett komplement till de större stadsdelsparkerna och höja livskvaliteten när Stockholm blir en allt mer förtätad stad med fler invånare.

[ Annons ]

– Stadsgrönskan är inte bara ett dekorativt tillägg, den är också en fundamental del av stadens infrastruktur. Vi vill visa hur en bortglömd plats kan optimeras till en fickpark där många funktioner kan överlappa varandra och därmed samutnyttjas av människor, djur och växter. På 13×15 meter rymmer den här parken bland annat växtväggar, bikupor, fröbytarbyrå, dagvattendamm och belysningsstolpar klädda med fågelholkar, säger Erik Kiltorp, landskapsarkitekt på White.

Fickparker eller pocket parks finns redan i flera av världens storstäder. De skapas ofta på lediga byggtomter och i andra luckor i stadsbebyggelsen.
– Här finns boplatser för några av stadens minsta vänner, bina och fåglarna, i direkt närhet till stadens utbud och där människor vistas dagligen. Genom gynnsamt mikroklimat, rikt växt- och djurliv samt återkommande evenemang kan fickparker utöka

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]