Work Away from Work med noder utanför Arenastaden är ett sätt för Fabege att möta mer flexibla behov. Foto: Fabege
Publicerat 23 juni, 2021

Mindre och mer flexibla kontor post-corona

Med vaccinering och en återgång till ett mer normalt arbetsliv är det många som frågar sig hur stor del av vårt distansarbete som stannar kvar i post-corona-samhället.

Hos såväl hyresgäster som fastighetsägare finns tankar kring hur stor yta som företagen behöver. Hos Visma Spcs i Växjö med 500 anställda gav pandemin lärdomen att många faktiskt trivdes bra och var mer effektiva när det arbetade hemifrån. När det var dags att förnya kontraktet med Castellum kom ledningen fram till att ytorna kan minskas med 25 procent till 6 300 kvadratmeter.

– För oss har inte drivkraften varit att minska lokalkostnaderna. Det vi sparar i hyra satsar vi på att anpassa lokalerna till ett mer flexibelt arbetsliv. Dessutom finns det andra kostnader när personal ska arbeta mixat och delvis från hemmet, säger Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

[ Annons ]

En trend som Marie Eriksson, Head of Leasing på Newsec Property Asset Management, märkt av är att hyresgäster vill ha kortare avtalstider.

– Det finns en osäkerhet om hur man kommer att arbeta och då är flexibilitet ledordet för dagen. Många gånger finns en osäkerhet hur kontoret ska utformas och vi ser en ökning av att analysera och kartlägga behoven inför flytt till nytt kontor.

 Vi får signaler att många kommer att minska på resandet.

Hon ser en begynnande trend att sittande hyresgäster vill minska sin yta och andrahandsmarknaden kommer sannolikt att öka.

– Samtidigt, säger Marie Eriksson, vill man att kontoret ska stärka varumärket och fortsatt locka medarbetare, så det är en balansgång att gå.

På Fabege har man hittills inte märkt av att hyresgäster vill krympa ytor, i alla fall inte mer än normalt då hyresgäster gått över till mer aktivitetsbaserat och flexiblare lösningar.

– De signaler vi får är att många kommer att minska på resandet och mer använda digitala kanaler för möten och konferenser. Då kan det bli mer folk kvar på kontoren och större behov av mötesrum för digitala möten, säger Stefan Dahlbo, vd för Fabege.

Att det fortsatt blir mer distansarbete räknar han med, men exakt hur det landar för Fabege och övriga bolag med stora kontorsinnehav har han idag svårt att sia om.

– Kontor med bra centrala lägen och med bra kommunikationer tror jag fortsatt blir attraktiva. Se bara på Microsofts flytt till Stockholm city från Kista.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]