Foto: I99pema/Wikimedia
Publicerat 28 januari, 2020

Svårare att låna för små fastighetsägare efter FI-krav

Finansinspektionen anser att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter och höjer kapitalkraven vid utlåning. Det kan påverka mindre aktörer som inte har tillgång till alternativa finansieringskällor.

FI har under en lång tid varit oroliga för att utlåningen till den kommersiella fastighetsmarknaden kan påverka bankernas säkerhet. Nu har FI beslutat om kapitalpåslag för bankernas exponeringar i utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn och hur påslagen ska beräknas. Beslutet bygger på det förslag som FI presenterade i en promemoria den 27 november 2019 och som sedan remissbehandlats. Beräkningsmetoden presenterar FI i dag i en promemoria.

[ Annons ]

Kapitalpåslaget motsvarar skillnaden mellan en av FI bestämd riskvikt och en banks faktiska genomsnittliga riskvikt för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Den bestämda riskvikten har satts till 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. För företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter gäller 25 procent.

Kapitalpåslaget kommer att börja tillämpas när FI bedömer bankernas kapitalkrav inom ramen för FI:s årliga översyn- och utvärderingsprocess (SREP) under 2020. De höjda kapitalkraven påverkar främst de tre storbankerna. Det tillkommande kapitalkravet kan uppskattas till 5 miljarder kronor per storbank.

Exakt hur det kommer påverka fastighetssektorn är idag svårt att bedöma, men det kan påverka mindre aktörer som inte har tillgång till alternativa finansieringskällor vid sidan av bankerna. Det lär även öka intresset för obligationslån.

– Jag tror det får begränsade effekter eftersom det dels inte berör utlåningen från utländska banker som Nordea eller Danske Bank och att det dessutom finns en allt starkare obligationsmarknad, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna anser att Finansinspektionen ännu en gång har en för snäv syn på ekonomin.

– De gjorde ingen konsekvensanalys när amorteringskravet infördes och de gör de inte nu heller när de gör det svårare för framför allt mindre aktörer att låna. Det är viktigt för samhällsutvecklingen att den kommersiella fastighetssektorn har tillgång till kapital och kan växa och  skapa arbetstillfällen och tillväxt, säger Tomas Ernhagen.

Läs Fastighetsägarnas remissvar till Finansinspektionen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]