[ Annons ]

Decembers medelspotpris på elbörsen Norpool blev 30,0 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, Stockholm och 31,1 öre/kWh i elområde Malmö. Jämfört med föregående månads elpriser motsvarar detta en minskning med 21 procent i Luleå och Sundsvall, 25 procent i Stockholm och 32 procent i Malmö. Huvudanledningen är låg elförbrukning på grund av milt decemberväder.
Publicerat 2 januari, 2012

Milt väder sänkte elpriset

Decembers medelspotpris på elbörsen Norpool blev 30,0 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, Stockholm och 31,1 öre/kWh i elområde Malmö. Jämfört med föregående månads elpriser motsvarar detta en minskning med 21 procent i Luleå och Sundsvall, 25 procent i Stockholm och 32 procent i Malmö. Huvudanledningen är låg elförbrukning på grund av milt decemberväder.

De senaste veckornas milda väder har dragit ner elförbrukningen med 19 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Om all Sveriges kärnkraft står still i 305 timmar (12,7 dygn) motsvarar produktionsbortfallet den minskning som skett i förbrukningen (2 857 GWh).

[ Annons ]

December har också varit väldigt blåsigt vilket gynnat vindkraftsproduktionen. Vindkraften producerade 853 GWh under vecka 48 till 51. Det motsvarar en ökning med 134 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I takt med att det byggs mer vindkraft i Sverige kommer vinden att få en ökad betydelse för elpriset.

– Mycket av vindkraften finns installerad i södra Sverige där elförbrukningen är högre än elproduktionen. Blåsigt väder gör att det produceras mer el lokalt vilket minskar flaskhalsproblematiken i elnätet. Resultatet är att vi slipper stora elprisskillnader mellan olika elområden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Även Kärnkraften har fungerat relativt väl. Samtliga reaktorer utom Ringhals 2 och Oskarshamn 1 är i drift. Enligt plan ska dessa två reaktorer gå i drift under januari.

– Milt väder minskar efterfrågan på el och välfyllda vattenmagasin ökar utbudet. På en fungerande marknad ska denna situation leda till ett lägre elpris vilket vi ser att det gjort, säger Faraz Azima.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]