[ Annons ]

Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8 000 ton utsläpp av växthusgaser per år.
Publicerat 19 februari, 2014

Miljövänligt bygga kring Stockholms Centralstation

Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8 000 ton utsläpp av växthusgaser per år.

Med ett nytt analysverktyg, som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med Jernhusen, kan man bedöma vinsten i form av minskade utsläpp av koldioxid blir om man bygger nära stationer, jämfört med lägen med sämre tillgång till kollektivtrafik.

[ Annons ]

I en undersökning har boende och kontorsarbetare svarat på frågor om sina resvanor i tre lägen i Stockholm: vid stationen, i innerstaden men inte stationsnära, samt utanför innerstaden. Resultatet har matchats med koldioxidutsläpp för respektive färdsätt. Olika verksamheter i de tänkta byggnaderna och de skilda resmönster de genererar, har också tagits med i beräkningen.

– Framförallt kontor i stationsnära lägen ökar kollektivresandet kraftigt – vilket innebär att utsläppen minskar, då man låter bilen stå, säger Åke Iverfeldt, vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Analysen visar på tre till fem gånger högre reserelaterade utsläpp i ett externt läge jämfört med det vid Centralstationen. En förtätning av området kring Centralstationen kan därmed innebära en potentiell besparing av 8 000 ton växthusgaser på ett år.

– Med det här analysverktyget kan vi räkna på hur olika stadsutvecklingsalternativ påverkar utsläppen av klimatgaser. Modellen är inte platsspecifik utan kan användas vid stadsutveckling också i andra stationsnära lägen, säger Åke Iverfeldt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]