[ Annons ]

Gröna väggar, avloppsrening och inomhusluftkvalitet – om detta handlar några av de sex projekt som tilldelats miljonanslag av Formas forskarråd.
Publicerat 9 juni, 2011

Miljonsatsning på hållbart byggande

Gröna väggar, avloppsrening och inomhusluftkvalitet – om detta handlar några av de sex projekt som tilldelats miljonanslag av Formas forskarråd.

Forskarrådet Forma avsätter tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen 15 miljoner kronor var för anslag till forskningsprojekt om hållbart byggande. Syftet är att få fram mer kunskap om hur utvecklingen mot en uthållig bygg- och fastighetssektor ska drivas framåt.

[ Annons ]

-Vi anser att samarbetet med företagen i byggbranschen är värdefullt och detta ökar möjligheterna för forskningsresultaten att kommer till användning, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Utlysningen omfattar områdena, Brukares och kunders krav på byggnader, Hållbar utveckling samt Förnyelse av samhällsbyggnadssektorn och ansökningsförfarandet har genomförts i två steg. Av de 18 ansökningar som kom in fortsatte 11 stycken vidare till steg två. De sex projekt som slutligen får dela på 30 miljoner fram till år 2014 är:

Rening av avloppsledningar i flerbostadshus – möjligheter och begränsningar
Folke Björk, Kungliga tekniska högskolan

Gröna väggar – modernt och bra för energi och klimat?
Tobias Emilsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Strategi och behov för bedömning av inomhusluftskvalitet i lågenergibyggnader
Professor Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vägen mot aktiva byggnader som komponent i framtidens energisystem – hur hanteras barriärer, verktyg och nya affärsmodeller
Professor Björn Karlsson, Mälardalens Högskola

Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen
Lina Wedin, Lunds universitet

Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster
Tove Malmqvist, Kungliga tekniska högskolan

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]