[ Annons ]

Regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energibesparande åtgärder i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor i statsbudgeten under de kommande fyra åren. Fastighetsägarna Sverige ser det som en lovvärd satsning men ser också fallgropar.
Publicerat 22 oktober, 2014

Miljonprogram får miljardstöd

Regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energibesparande åtgärder i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor i statsbudgeten under de kommande fyra åren. Fastighetsägarna Sverige ser det som en lovvärd satsning men ser också fallgropar.

Fastighetsägarna Sverige ser det som en lovvärd satsning men att det krävs ett regelverk för att inte ska bli ett allmänt renoveringsstöd.

[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige ifrågasätter varför stödet är begränsat till miljonprogramsområdena om syftet är att få maximal energibesparing, eftersom energieffektivisering är lika mycket värd oavsett när husen är byggda.

Det finns också en risk att stödet skapar konkurrenssnedvridande effekter mellan olika upplåtelseformer, mellan enskilda fastighetsföretag och mellan privata och kommunägda aktörer, menar Reinhold Lennebo.
– För flertalet fastighetsägare ingår energieffektivisering inom ramen för de investeringar som görs i den löpande förvaltningen. Signalen från regeringen att fastighetsägare som hittills har skjutit investeringar i energieffektivisering framför sig nu kan få stöd för åtgärder som mer framsynta fastighetsägare redan vidtagit på egen bekostnad är olycklig, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Hyresgästföreningen, som har föreslagit en miljöpremie på 2 miljarder kronor årligen, tycker att behovet är betydligt större än 1,7 miljarder kronor på fyra år.  Men att det ändå är en bra början.
– Dagens besked är dessutom en viktig signal från regeringen att den är redo att ta ett större samhällsansvar för bostadspolitiken. Den signalen välkomnar vi och Hyresgästföreningen deltar naturligtvis gärna i arbetet med att utforma det stöd som nu föreslås, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]