Foto: Shutterstock
Publicerat 3 januari, 2017

Miljoner som skulle gått till renovering fryser inne

De 800 miljoner som avsatts som stöd för renoverings-och energieffektiviseringsåtgärder förra året går tillbaka till statskassan. Orsak: inga ansökningar hann beviljas.

Så sent som den 1 oktober blev ”Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden” sökbart för fastighetsägare. Nu har Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning gått igenom de ansökningar som kommit in till Länsstyrelserna. Någon vidare anstormning har det inte varit. Totalt hade det kommit in 18 ansökningar.

[ Annons ]

Å andra sidan blir det inga pengar heller – i alla fall inte ur 2016 års pott. Detta eftersom de beslutstexter som Länsstyrelserna behövde för att kunna ta beslut inte blev klara förrän den 19 december hann ingen ansökan beviljas innan året var slut.

– Det spelar ingen roll att ansökan inkommit under 2016. Det är datumet för beslutet som räknas, säger Paul Silfwerberg, jurist på Boverket till Omvärldsbevakning.

De 800 miljoner som avsatts till stödet går tillbaka till statskassan. Fastighetsägare som sökt stödet för 2016 men alltså inte hunnits beviljas hamnar nu istället i årets pott. Under 2017 har regeringen avsatt 778 miljoner kronor, alltså 22 miljoner mindre än under 2016.

Kartläggningen visar också att ansökan upplevs som komplicerad av många fastighetsägare. Exempelvis hade det bara kommit in åtta ansökningar till Länsstyrelsen i Stockholm, men ingen av dessa uppfyllde kraven eftersom de enbart handlade om renovering och inte om energieffektivisering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]