Miljöminister Karolina Skog (MP) befarar att fusket med soporna skadar medborgarnas förtroende för materialåtervinning. Foto: Regeringen
Publicerat 9 februari, 2017

Miljöministern: Sopfusket är oacceptabelt

Plastsopor eldas upp trots att de sorterats före hämtning. ”Oacceptabelt”, säger miljöminister Karolina Skog, som är rädd att sopfusket skadar medborgarnas villighet att fortsätta material återvinna.

Tidigare i veckan avslöjade en granskning från Dagens Nyheter att plast som svenska invånare sorterat i sina soprum eldas upp i en cementfabrik istället för att återvinnas och bli till ny plast. Enligt granskningen har tiotusentals ton källsorterad plast eldats upp.

[ Annons ]

Idag reagerar miljöminister Karolina Skog (MP) med bestörning på avslöjandet.

– Medborgare som sorterar och lämnar in får löften om att det ska materialåtervinnas. Om något annat sker så är det självklart inte acceptabelt, säger hon till Dagens Nyheter.

Att plastsoporna eldas upp upptäcktes redan för två år sedan, men företaget som hanterar insamlingen av plastförpackningar – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – har ändå fortsatt att skicka plast till förbränning med motiveringen att det saknas anläggningar i Europa som kan ta emot plasten.

Just nu diskuteras på hög politisk nivå möjligheten till kommunalt ansvar för avfallshantering, istället för att behålla det nuvarande systemet där producenterna själva ansvarar för insamling och återvinning. Till Dagens Nyheter säger Karolina Skog att exemplet med fusket inom plaståtervinningen antyder att ett kommunalt ansvar vore att föredra.

– De som förespråkar det nuvarande systemet säger att fördelen är att producenterna kan samverka, få koll på hela ledet och skaffa tillräckligt stora muskler för att bygga upp den infrastruktur som krävs. Men här ser vi exempel på att det inte har blivit så.

Längre intervju med Karolina Skog:

Fastighetstidningen har träffat miljöminister Karolina Skog. Läs intervjun i senaste numret av Fastighetstidningen här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]