Miljöminister Karolina Skog Foto: Johan Bergmark
Publicerat 19 december, 2017

Miljöministern: ”Näringslivet behövs i rådet för hållbara städer”

Nu svarar miljöminister Karolina Skog på kritiken om att det nyinrättade rådet för hållbara städer saknar representanter från näringslivet. Hon menar att det snarast är en nödvändighet.

I måndags presenterades regeringens nationella råd för hållbara städer. Uppdraget är att driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige.

[ Annons ]

De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket och Vinnova.

Men att det enbart är Myndighetssverige som representeras fick Fastighetsägarna Sveriges näringspolitiska expert, Rikard Silverfur, att reagera.

– Myndigheters och kommuners deltagande i rådet är naturligtvis viktigt, men avgörande för att lyckas är att även de som ska utföra arbetet finns representerade. Det är hög tid för regeringen att släppa in näringslivet i arbetet med hållbara städer.

Nu meddelar miljöminister Karolina Skog att syftet inte är att begränsa rådets arbete till att hålla sig enbart inom dessa ramar.

– Det står rådet fritt att bjuda in relevanta aktörer till samtal och samarbete. Detta ser jag som helt nödvändigt för att rådet ska kunna vara en relevant aktör och för att det ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt, säger Karolina Skog.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]