[ Annons ]

Dålig ventilation, eftersatt underhåll, skadedjur eller fukt. Nu ger sig Helsingborgs Miljöförvaltning ut på hembesök hos stadens hyresgäster för att kartlägga okända miljöproblem i bostaden.
Publicerat 24 mars, 2014

Miljöförvaltningen inspekterar hyresbostäder i Helsingborg

Dålig ventilation, eftersatt underhåll, skadedjur eller fukt. Nu ger sig Helsingborgs Miljöförvaltning ut på hembesök hos stadens hyresgäster för att kartlägga okända miljöproblem i bostaden.

Både fastighetsägare och hyresgäster i Helsingborg kan snart få ett brev från Miljöförvaltningen om kommande hembesök för att leta efter mögel och skadedjur. Myndigheten har nämligen startat ett projekt med uppsökande tillsyn av hyresbostäder för att kunna hitta brister som de boende själva inte känner till, eller valt att inte rapportera vidare.

[ Annons ]

– Vår erfarenhet är att människor inte alltid vet vart de ska vända sig om de har miljöproblem i sin bostad. Det här projektet syftar till att kartlägga fastigheter i staden där innemiljön är bristfällig, säger Lena Åkesson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Tillsynen görs i förebyggande syfte och urvalet av bostäder som ska besökas sker områdesvis. Vid inspektionerna kommer man att leta efter brister som riskerar att påverka människors hälsa, som till exempel dålig ventilation, eftersatt underhåll, fukt, mögel och skadedjur. Utöver lägenheterna kommer man även att titta på gemensamma utrymmen i hyreshusen som till exempel källare, förråd, tvättstuga och avfallshantering. Inspektörerna kommer också att kontrollera om det finns fungerande system för felanmälan till hyresvärden.

Innan inspektionerna startar får berörda fastighetsägare och hyresgäster ett informationsbrev. För att hyresgästerna ska känna sig trygga med att släppa in miljöförvaltningens inspektörer i sin bostad kommer dessa att kunna legitimera sig.

– Med riktad tillsyn effektiviserar vi insatserna genom att sätta in dem där de har störst effekt. Vi får också möjlighet att förebygga framtida hälsoproblem hos de boende, avslutar Lena Åkesson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]