[ Annons ]

Istället för subventioner ser Centerns Ola Johansson hellre en prövning av kreditgarantier som underlättar lån. Däremot kan man dela ut en miljöbonus till dem som prövar ny och oprövad energisparande teknik.
Publicerat 1 september, 2014

"Miljöbonus till dem som prövar ny energiteknik"

Istället för subventioner ser Centerns Ola Johansson hellre en prövning av kreditgarantier som underlättar lån. Däremot kan man dela ut en miljöbonus till dem som prövar ny och oprövad energisparande teknik.

Fram till valet får varje riksdagsparti vidareutveckla några av svaren i den stora bostadspolitiska enkät som publicerats i senaste numret av Fastighetstidningen (se länk nedan).

[ Annons ]

Du säger att det är nödvändigt med en hyressättning med större inslag av marknadsanpassning. Vad innebär det?
– Vi vill inte ha helt fri hyressättning. Det är viktigt att värna om besittningsskyddet och skyddet mot plötsliga hyreshöjningar, däremot vill vi se en större variation av hyressättningen där läge och standard påverkar mer. Inledningsvis skulle vi gärna se att parterna, fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, tar ansvar och ser till att skapa drivkrafterna att investera i renoveringar och nyproduktion. Om de inte gör det måste politiken se till att skapa utrymme för ökad frihet. På några håll har man har löst upp knutar som har gjort att det har blivit något bättre.

På Centerns hemsida står det att man ska kunna ta mer hänsyn i hyressättningen till kostnaden att bygga en lägenhet. Handlar det om att ytterligare utveckla presumtionshyror?
– Presumtionshyror är nödvändigt och bra, men de är ett symptom på att något inte fungerar. I våras lade regeringen ett förslag som innebar att man skulle kunna ha en individuell överenskommelse för nyproduktionslägenheter och som skulle gälla för obestämd tid. Förslaget drogs tillbaka, antagligen för att det ansågs vara för kontroversiellt. Jag skulle gärna se ett nytt sådant förslag. Man ska hitta en hyresnivå som motsvarar värdet på bostaden, då måste läge och attraktivitet vägas in som faktor. När det gäller produktionskostnad beror det på hur långsiktig man är i sina förvaltningsambitioner, men det är klart att en bostad inte blir lönsam på x antal år – det kan dröja olika lång tid. Vi vill se ett bostadsbyggande i hela landet där det blir intressant att investera i hyresrätter, även på de marknader där konsumenten inte är beredd att betala vad det kostar att bygga bostad.

Ni vill inte ha subventioner, varken för nyproduktion eller upprustning av miljonprogramsområden. Du föreslår en prövning av kreditgarantier. Hur skulle den se ut?
– Kreditgarantier finns redan att söka hos Boverket, de gör att man kan få lån till förmånligare villkor för att staten går in och garanterar soliditet. Vi vill hellre använda ett instrument som underlättar att få lån och krediter, än komma med generella subventioner. Så vida det inte gäller investeringsstöd för äldreboenden och trygghetsboenden. Det vi vill åstadkomma med kreditgarantierna är möjligheter att bygga hyresrätter för äldre personer som skulle behöva flytta ifrån sin villa. Idag har vi inlåsningseffekter i och med höga flyttskatter. Reavinstskatter gör att äldre personer, som kanske har amorterat av sitt hus eller sin gård, inte har råd att flytta, eftersom de måste skatta bort reavinsten samtidigt som de måste köpa ett mindre boende. Vi behöver både sänka flyttskatten och se till att vi har något annat än bara bostadsrätter att erbjuda äldre som vill byta boende.

Är det inte bra att få subventioner för till exempel energieffektivisering?
– Energieffektiviseringar borde vara lönsamma. Det är bra att det finns generella byggregler, både på nyproduktioner och på renoveringar, som ställer krav på energieffektivisering. Det pågår en diskussion om hur mycket Boverkets byggregler ska skärpas. Jag tycker att de ska skärpas så att de fortfarande utgör en utmaning även för de mest ambitiösa kommunerna. Vi har beslut från Centerns stämma att en miljöbonus ska prövas, ett incitament eller en lockpeng som går till den som prövar ny och oprövad teknik kan vara en sätt, som ett slags ”supermiljöbyggpremie”.

Centerpartiet vill inte att staten ska tvinga kommuner att upplåta mark. Men om kommunen inte bygger, ska man inte kunna sätta press på dem?
– Vi har en idé om att man borde kunna ge byggföretag och markägare en möjlighet att själva utarbeta planer och få dem prövade av kommunen, under förutsättning att de ligger i enlighet med översiktsplaner och andra styrdokument. Det är upp till varje kommun att bestämma hur man vill ha sin markpolitik, men man skulle naturligtvis önska att fler kommuner var mer aktiva att använda sin mark eller köpa mark för bostadsändamål och markanvisningar. Men det får varje kommun besluta själva.

Hur ser din bostadspolitiska vision ut?
– Att det byggs mer, att det byggs i hela landet och att bostäderna som finns utnyttjas bättre.

Hur ser din egen bostadskarriär ut?
– Ett par år i hyresrätt år i Kungsbacka med dåvarande flickvän som är nuvarande frun. Vi köpte sedan hus på landet i början på 80 talet när huspriserna var ganska låga. Det sålde vi för fyra år sedan och köpte en bostadsrätt centrala i Kungsbacka, när jag skulle börja veckopendla till Stockholm.

Läs hela bostadspolitiska enkäten i Fastighetstidningen nr 6.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]