Sundbyberg stad säljer Hallonbergen centrum till fastighetsbolaget Balder som planerar att utveckla Centrumplatsen med nya hotell, bostäder och besöksnäring. Foto: Fredrik Hjeling
Publicerat 28 november, 2017

Miljardsatsning när Hallonbergen centrum säljs

Ett nytt torg, inramat av butiker, restauranger och en egen saluhall. Till detta även cirka 800 nya hyres- och bostadsrätter. Så ska Hallonbergen centrum utvecklas när Sundbybergs stad gör en miljardsatsning i området.

Sundbybergs stad påbörjar satsningen tillsammans med fastighetsbolaget Balder, till vilka Sundbybergs stad sålt Hallonbergen centrum.

[ Annons ]

– Vi är oerhört glada över att fått förtroendet att utveckla Hallonbergen i samarbete med Sundbybergs stad. Det är en stor investering och början på ett långsiktigt samarbete. Målsättningen är att skapa mötesplatser och boendeformer som attraherar många människor och samtidigt skapa trivsel och trygghet i området, säger Erik Selin, vd på Balder.

Detaljplanen beräknas vara klar under 2021. Men redan nu finns tydliga planer för området formulerade. Centrumbyggnaden ska omvandlas till en attraktivare plats, med ett nytt torg, nya kontorslokaler, butiker, restauranger och fritidsmiljöer. Samtidigt ska 800 nya lägenheter utvecklas och även ett åtta våningar hotell med cirka 200 rum.

–Tillsammans ska vi utveckla centrumet till att bli en attraktiv mötesplats. En stor del av satsningen är att också bibehålla, utveckla och integrera det rika kulturliv som finns i Hallonbergen i dag, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Den 27 november begärdes en återremiss av ärendet av en minoritet av ledamöterna. Därmed förutsätts att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljning på kommande fullmäktigemöte. Balder får isåfall tillträde till fastigheterna den 8 mars 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]