Publicerat 24 november, 2022

Miljardförlust för Arnhults M2 Asset Management

Rutger Arnhults investment- och fastighetsbolag M2 Asset Management redovisar en mångmiljardförlust i det tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 92 miljoner kronor (98), en minskning med 6,1 procent mot föregående år. Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag var 1 101 miljoner kronor (767).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -450 miljoner kronor (107). Resultatandelar i intresseföretag var -3 465 miljoner kronor (1 172). Värdeförändringar i finansiella tillgångar var -284 miljoner kronor (419).

Resultatet före skatt var -4 455 miljoner kronor (1 294). Resultatet efter skatt blev -4 327 miljoner kronor (1 257).

"Med M2’s stora exponering mot fastighetssektorn är det självklart kännbart när sektorn nu drabbas av så breda aktiekursnedgångar. Vi ser dock långsiktigt på våra fastighetsinvesteringar och de visar generellt goda underliggande affärsförutsättningar i det långa perspektivet", uppger avgående vd Mia Arnhult i rapporten.

Hon fortsätter.

"För tillfället befinner vi oss i en utmanade marknad och det kräver anpassning och flexibilitet, både vad gäller finansiering och underliggande verksamhet."

Mia Arnhult skriver också att man var tvungen att avyttra aktierna i Castellum och att man inte ändrat uppfattning om bolaget. Den negativa effekten var 6,1 miljarder kronor och det inträffade efter periodens utgång. Företaget har lösgjort likvida medel för att lösa obligationsförfall under innevarande och nästa år.

M2 Asset Management, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter9298-6,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-450107
Resultat före skatt-4 4551 294
Nettoresultat-4 3271 257

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]