[ Annons ]

Uppsalas hittills största fastighetsaffär är i hamn och innebär bland annat att Uppsalahem tar över Studentstadens cirka 4 300 studentbostäder från Dombron. Samti9digt köper Dombron servicebostäder och bostäder av Uppsalahem till ett värde av 3 miljarder kronor.
Publicerat 5 maj, 2011

Miljardaffär i Uppsala

Uppsalas hittills största fastighetsaffär är i hamn och innebär bland annat att Uppsalahem tar över Studentstadens cirka 4 300 studentbostäder från Dombron. Samti9digt köper Dombron servicebostäder och bostäder av Uppsalahem till ett värde av 3 miljarder kronor.

Nu står det klart att Uppsalahem förvärvar Studentstaden från Dombron, som ägs av Fjärde AP fonden och AMF. I affären ingår också att Dombron tar över Uppsalahem Servicebostäders vård- och stödboenden, omkring 500 senior- och trygghetsbostäder samt närmare 1 000 vanliga bostäder av Uppsalahem. Värdet på affären uppgår till ca 5 Mdkr.

[ Annons ]

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem

Uppsalahem har en uttalad ambition att utöka andelen bostäder för unga och studenter och köpet av Studentstaden innebär ett viktigt steg i denna strävan. Studentstaden omfattar cirka 4 300 studentbostäder spridda över Uppsala.

– I och med den här affären kan vi ytterligare öka vårt engagemang för Uppsala som studentstad och vara med och skapa så bra förutsättningar för studenterna som möjligt, säger Mikael Rådegård, vd för Uppsalahem. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Uppsala universitet, SLU, studentkårer och nationer för att tillsammans utveckla Sveriges bästa studentstad.

Den genomförda affären frigör kapital för Uppsalahem för nya satsningar på fler bostäder i Uppsala. Utöver att skapa nya bostäder fortsätter även förnyelsen av det äldre beståndet i allt högre takt.

Köpet av Studentstaden AB genomförs i två etapper där Uppsalahem initialt förvärvar 51 procent av aktierna i bolaget. Uppsalahem har för avsikt att förvärva resterande andel om tre år, då Uppsalahem också övertar förvaltarskapet från Dombron.

Affären kommer nu att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde under sommaren 2011 och tillträdet är planerat till 1 september 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]