Publicerat 29 augusti, 2023

Mikronät gör Arholma självförsörjande

Åtminstone under en kortare tid kommer på ön Arholma i Stockholms skärgård att klara sig på den lokalt producerade elen. Under tisdagen invigdes det småskaliga energisystemet.

På Arholma har Vattenfall Eldistribution installerat ett mikronät som är integrerat med öns befintliga elnät. Till detta ansluts batterier för lagring och solpaneler. Mikronätet är kopplat till det centrala elnätet på fastlandet. Vid ett strömavbrott på fastlandet övergår elnätet på ön automatiskt i så kallad ö-drift och klarar att hålla ön självförsörjande på el i upp till ett par timmar

– Syftet med det här forskningsprojektet är att lära oss mer om hur mikronät samverkar med vårt ordinarie elnät och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

[ Annons ]

Mikronätet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Vattenfall för att utvärdera hur den nya tekniken kan användas på större energiinstallationer i framtiden.

– Det är enormt bra att Vattenfall satsar på den här typen av ny teknik, inte minst här i Norrtälje kommun som har en stor glesbygd där stora delar av kommunens invånare bor. Om människor och företag ska kunna bo och verka i till exempel skärgården är en stabil elförsörjning avgörande, säger Roland Brodin (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]