Foto: Shutterstock
Publicerat 28 mars, 2017

Mer pengar till solel

Nu finns det pengar att söka för installation av solceller. I år skjuter Energimyndigheten till 225 miljoner kronor.

Energimyndigheten har beslutat att fördela det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

[ Annons ]

Regeringen har avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Under perioden 2009 till och med 2016 har drygt 885 miljoner kronor fördelats. Nu finns ytterligare 225 miljoner att söka. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och som i sin tur fördelar det till länsstyrelserna.

– Det är ett högt tryck på ansökningar och många har väntat länge på att få ett beviljat stöd. I år väljer vi att fördela ett högt belopp tidigt till länsstyrelserna, istället för att som föregående år dela upp stödet i mindre belopp. Det hoppas vi ger länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd görs hos länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]