[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 28 september, 2020

Mer pengar till digitaliserad byggprocess

Regeringen satsar 25 miljoner kronor extra under 2021 och 2022 på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Tanken är att Boverket och Länsstyrelserna ska få tillskott för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och ytterst öka nyproduktionen av bostäder. 

Boverket ska med hjälp av de extra resurserna arbeta vidare med författningsutveckling för digitala arbetssätt, i linje med verkets tidigare insatser för att ta fram föreskrifter för digitala detaljplaner, kartlägga förutsättningarna för digitala planeringsunderlag och skapa en demo för hur byggregler ska tas fram och förvaltas med digitala verktyg. 

– Samhällsbyggnadsprocessen behöver effektiviseras och digitaliseras, det är välkommet och efterlängtat. Samtidigt noterar vi att andra initiativ, som Boverkets arbete med Får jag lov?, har lagts ner och att Lantmäteriets arbete med fastighetsbildningsprocessen och olika myndigheters arbete med att tillgängliggöra geodata borde få ökade resurser. Dessa projekt skulle kunna göra stor nytta, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Även Länsstyrelserna föreslås få medel för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Detta med fokus på att underlätta för stat och kommun i dialogen i enlighet med PBL, inte minst när det gäller kommunala förslag till detaljplaner. 

– Vi förväntar oss att medlen till Länsstyrelserna ska leda till att de ger snabbare utlåtanden för en kortare planprocess, men vi ser gärna specificerade, träffsäkra medel så att myndigheterna kan jobba fokuserat och leverera. Till exempel Öppna geodata och Digitaliserad fastighetsbildning vet vi ökar effektiviseringen i samhällsbyggnadsprocessen. Istället får myndigheterna ospecificerade extrapengar som blir svårare att följa upp, menar Rikard Silverfur.

Förslagen som lagts fram av regeringen och samarbetspartierna skulle innebära en ökning på 20 miljoner kronor per år till Boverket och 5 miljoner kronor per år till Länsstyrelserna under 2021 och 2022.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]