Publicerat 23 mars, 2021

Mer än hälften av aktieägarna i Maxfastigheter, däribland Balder, accepterar Stenhus uppköpsbud

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter lämnar en uppdatering av uppköpsbudet på Maxfastigheter som lämnades den 3 mars. Vederlag sker i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet den 3 mars har nu fastighetsbolaget Balder, som äger 2,22 miljoner aktier och 1,27 miljoner teckningsoptioner i Maxfastigheter samt Magnus Halvard Torsten Nilsson, som äger 125 000 aktier och 45 000 teckningsoptioner i Maxfastigheter, åtagit sig att acceptera erbjudandet

Investmentbolaget Öresund har köpt ytterligare 161 281 stycken aktier i Maxfastigheter som också kommer att omfattas av investmentbolagets oåterkalleliga åtagande att acceptera budet.

Det totala antalet aktier i Maxfastigheter som omfattas av åtagandena att acceptera uppköpsbudet är 11,41 miljoner aktier, motsvarande 52,72 procent av aktierna i bolaget. Det totala antalet teckningsoptioner som omfattas av åtagandena är 5,96 miljoner teckningsoptioner, motsvarande 60,18 procent av samtliga teckningsoptioner i bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]