45 lägenheter i Brygghusen på Kastellgränd 7 i Solna är uppkopplade. Foto: Erik Cronberg
Publicerat 3 juni, 2021

Med hemnyckeln i mobilen

Ett Swish för fastigheter och lika säkert som bank-id. Är Accessy svaret på den digitala nyckelfrågan som branschen pratat om i åratal?

Det började med en problemformulering. Hur ska framtidens digitala nyckelhantering se ut? Hur öppnar vi upp stängda fastigheter och hur ger vi access till de nya typerna av flöden och ständigt ökande leveranserna? De parter som diskuterade frågan var Fastighetsägarna Service, Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege och Humlegården.

– Tidigare har passagesystemen varit starkt kopplade till de företag som levererat dem. Vi vänder på det, tar webbens logik till dörren och kopplar upp låssystemen så att man loggar in varje gång man öppnar dörren, säger Håkan Eriksson, vd på Accessy.

[ Annons ]

Accessy fungerar i princip som en nyckelknippa. I appen finns digitala nycklar till alla dörrar du fått access till.

– Nivån på säkerhet kan likställas med bank-id. Det är så säkert det kan bli. Endast den som fått access kan öppna dörren. Dessutom loggas samtliga inpassager, vilket gör att administratören alltid kan se vem som tillträtt fastigheten, säger han.

Tjänsten har framför allt installerats i kommersiella fastigheter, men nu har Accessy precis sjösatt ett pilotprojekt i Svenska Nyttobostäders projekt Brygghusen i Sollentuna. Här finns uppkopplade lås i 45 lägenheter fördelade på tre huskroppar, där samtliga boende har digitala nycklar från Accessy, samt boendeappen Your Block.

Svenska Nyttobostäders vd Tommy Johansson berättar att målet var att minimera antalet borttappade nycklar och koder som är ute på vift, samtidigt som man optimerar driften.

– Vi märkte ganska snart att det finns en uppsjö av leverantörer av den här typen av tjänster. Men vi ville inte vara beroende av flera olika, vilket ledde till att vi hittade den här perfekta kombinationen, säger han.

Erik Lindblom på Your Block berättar hur systemet fungerar i Brygghusen.

– Här står vi utanför Kastellgränd 7 i Sollentuna. Om jag vill öppna den där dörren så klickar jag på öppna i Your Block-appen, som då skickar instruktioner till Accessy att öppna dörren. Men jag kan lika gärna skanna dörrens Accessy-märke med NFC-tekniken i mobilen, men då är det Accsessy som används, säger han.

Fastighetsägaren får i princip noll administration.

Den boende kan själv ge access till de dörrar hen har tillgång till. Om den boende behöver ge tillgång till byggnaden till en tredje part, vid till exempel leverans, delar hen ut en access via Accessy, varpå leverantören själv ansvarar för sin access.

– Genom att förflytta administrationen på det här sättet får fastighetsägaren i princip noll administration av systemet, säger Håkan Eriksson.

Accessys mål är att bli swish och bank-id i ett för branschen, och att fastighetsägare går ihop och delar accesser mellan sig. Men det här är ett nytt sätt att tänka på i lås- och säkerhetsbranschen, som behöver öppnas upp och ta till sig hur till exempel banker hanterar säkerhet, menar Håkan Eriksson.

– Branschen behöver lösa hur digitala nycklar och leveranser ska hanteras till lägenheterna i samklang med säkerhetsbranschens certifiering. Fysisk och digital säkerhet behöver gå hand i hand. Vi litar ju på att våra pengar hanteras säkert med digitala tjänster, nu ska vi göra samma resa i en annan bransch.

Foto: Erik Cronberg

ACCESSY KOPPLAR UPP LÅSEN GENOM ATT:

  1. Ansluta befintliga passersystem med programvara. Ingen installation behövs.
  2. Installera nya lås som är uppkopplade till tjänsten.
  3. Använda styrenheter som kopplas till passersystemets dörrknappingångar eller direkt till elektriska lås.

Dörrar öppnas genom att skanna telefonen mot A-märket som finns vid dörren eller genom att dra i öppna reglaget i appen. Den säkra nyckeln finns i mobilen. Det är en identitet som är kopplad till mobilnumret.

Andra system och applikationer, såsom Your Block, kommunicerar med Accessys API:er, vilket gör det smidigt att hantera accesser och nycklar i andra appar. Accessy är redan integrerat mot marknadens ledande låssystem.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]