[ Annons ]

Publicerat 28 juni, 2016

Med hela staden som arbetsplats

Digitaliseringen har gjort att behovet av kontors- och möteslokaler i traditionell tappning har minskat. Hur kommer vi att jobba i framtiden? Fastighetstidningen har pratat med Rikard Hegelund som menar att ett paradigmskifte pågår just nu. 

Rikard Hegelund är produktchef för Workaround som är en digital tjänst för uthyrning av kontors- och möteslokaler. Han tror att den tekniska utvecklingen håller på att förändra sättet vi arbetar på i grunden.

[ Annons ]

Vilka trender ser du när det gäller framtidens kontor?
–  Vi arbetar framförallt med små- och medelstora tjänsteföretag och där ser vi en ökad efterfrågan på flexibilitet. Företagen växer och krymper i allt högre takt och efterfrågar alltmer sällan långa avtal – därför kommer de till oss. Därutöver går kontoret från att vara den fysiska representationen av en verksamhet till att bli en kreativ hub för samarbete och socialt utbyte.

Rikard Hegelund, produktchef, Workaround.
Rikard Hegelund, produktchef, Workaround.

Befinner vi oss i ett paradigmskifte för hur och var vi jobbar tror du?
– Absolut! Ta bara vårt eget företag där vi inte ens har träffat alla våra medarbetare – vi vet inte hur de ser ut men vi vet att de gör ett bra jobb. Den tekniska utvecklingen förändrar spelreglerna i grunden. I framtiden kommer sociala relationer, närhet och arbetsmoment avgöra hur och var vi väljer att jobba.

 

Här utväxlas idéer


Epicenter-lounge-tryck
I år firade innovationhuben Epicenter i Stockholm ett år. AMF Fastigheter, som tillsammans med SIME och Result AB står bakom projektet, har velat skapa en miljö som kokar av kreativitet och där storföretag kan möta tillväxtföretag för att utbyta idéer. Ytterligare ett Epicenter kommer att öppna i Mood-kvarteren under 2016.

 

Här ska hyresgästerna blandas

Fryshuset-tryck

Fryshuset och Summit har tillsammans med Young Innovation Hub utvecklat nya möteslokaler i Fryshuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Summit kommer fungera som en bokningskanal för Fryshuset och förhoppningen är att tidigare gäster ska blandas med Summits gäster som använder bokningstjänsten för kontor.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]