[ Annons ]

Publicerat 20 oktober, 2011

Fokus på bostäder och logistik i Helsingborg

Järnvägsspår i tunnel frigör mark för 5 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser. Framför allt bostäder och logistikfastigheter är intressanta för investerare.

Näringsliv

[ Annons ]

Helsingborgs kommun ligger i en av de mest tätbefolkade och högexploaterade delarna av Skåne och är Sveriges nionde största med en befolkning på 129 177 personer.

Helsingborgs läge vid  Öresund har alltid varit betydelsefullt för staden med färjor till andra sidan sundet. Stadens utveckling under de närmaste åren kommer att domineras av det stora H+ projektet, där bland annat järnvägsspår som idag skär igenom södra Helsingborg och delar området, ska grävas ner och läggas i en tunnel. Det medför att nya byggrätter skapas, och att centrala Helsingborg kan förtätas och knytas samman ytterligare och bli dubbelt så stort. Projektet beräknas innebära att 5 000 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser kan skapas fram till 2035.

Näringslivet är mångfacetterat, men tyngdpunkten ligger på logistik, livsmedel samt handel. Helsingborgs Stad är totalt sett den största arbetsgivaren med över 9 000 anställda.
Sedan 2001 finns Lunds universitetsfilial Campus Helsingborg i staden. Tretornfabrikens gamla lokaler rymmer nu en kunskapsfabrik med spännande utbildningar och gott rykte.

Amerikanska Grosvenor Fund köpte i april en handelsfastighet med ICA Maxi. Säljare Unibail Rodamco. Priset för hela paketet med totalt 98 000 kvm blev 2,4 miljarder.

Investerarmarknaden
Under 2010 och 2011 har det varit viss aktivitet på den lokala fastighets­marknaden. Bland annat sålde Nordic Land fastig­heten Terminalen 1 på 18 500 kvm, till Wihlborgs. Affären skedde i september 2010 och priset uppgick till 490 miljoner kronor.

Unibail Rodamco sålde flera handelsfastigheter, varav en i Helsingborg, till Grosvenor Fund Management i april. Handelsfastigheten har ICA Maxi som hyresgäst. Köpeskillingen uppgick totalt för alla fastigheter till 2,4 miljarder kronor, vilka totalt hade en yta på 98 000 kvm.

Bostäder
Helsingborg har idag, som sagt, cirka 130 000 invånare och befolkningen förväntas under de kommande tio åren att växa med omkring 1 500 invånare. Sedan 1998 har bostadsbeståndet i genomsnitt ökat med 0,6 procent eller 400 lägenheter per år och det finns i dagsläget över 61 000 bostäder (flerbostadshus och småhus) i Helsingborg. Enligt mäklarstatistik är den genomsnittliga köpeskillingen för en bostadsrätt på orten idag cirka 15 300 kr/kvm.

Det största bostadsprojektet är vid Laröd Östra där cirka 108 lägenheter ska byggas. Projektet beräknas stå klart 2011/2012.
Vakansgraden för bostäder i centrala Helsingborg ligger på 0,5 procent, medan den i övriga tätorten ligger något högre. Vakansgraden förväntas vara låg även den närmaste framtiden.

Området Renen 27 med bostäder och omsorgsfastigheter. Köpare Brinova, säljare Helsingborgshem.

Lokaler
Helsingborgs näringsliv har en tydlig tyngdpunkt mot logistik och handel. Det sker kontinuerligt nyproduktion av logistikanläggningar på de externa verksamhetsområdena, som Ättekulla och Berga. Handeln är störst i området Väla nordost om centrum. Där finns ett köpcentrum med 110 butiker på 47 000 kvm som ska byggas ut med 20 000 kvm.

Utbudet av nyproducerade kontorslokaler har varit lågt under en längre tid vilket har medfört att vakansgraden har sjunkit. Efterfrågan är stark främst i de centrala delarna samt Berga, men svagare i de södra områdena. Renodlade kontors­ytor finns mest i de centrala delarna av staden. I det befintliga beståndet är hyrorna i Helsingborg något lägre jämfört med Malmö. Staden kan dock i dagsläget inte erbjuda moderna och centralt belägna kontorslokaler vilka skulle kunna vara en konkurrensfördel gentemot Malmö. I dagsläget är inga större kontorsprojekt på gång.

Moderna kontorslokaler i CBD ligger på runt 1 200 till 1 800 kr/ kvm per år, genomsnittet bedöms till 1 500 kr/kvm per år. Vakansen är låg i innerstaden.

Slutsats
Det finns goda förutsättningar på Helsingborgs fastighetsmarknad inför framtiden med ett bra företagsklimat och ett erkänt gott logistikläge med närhet till motorvägar, samt med en av Sveriges största hamnar. Stora investeringar har gjorts och görs vad avser logi­stik, industri samt inom handel i området kring Väla.

En fast förbindelse mellan Helsingsborg och Helsingör skulle förbättra kommunikationerna, vilket även skulle öka stadens attraktivitet som etableringsort. Ur ett investerarperspektiv är, förutom bostadsfastigheter, främst logistikfastigheter av intresse.

Klicka på bilden för att se den i större format.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]