Publicerat 20 december, 2018

Maxa solelen

När behovet av energi ökar blir solceller allt viktigare. Men varför nöja sig med att bara installera paneler på taket när du kan göra affär och skapa ett grönt kretslopp samtidigt?

Vasakronan och Scania skrev nyligen avtal med företaget Epspot, som har patenterat en ny typ av centralstyrda IOT-mätmoduler som gör det möjligt att enkelt vidareförsälja el via en app, oavsett ursprunglig uttagstyp. Bägge företagen använder nu tekniken i laddstolpar på de anställdas parkering.

[ Annons ]

Idén är relativt simpel. Enkelt uttryckt transporteras internetsignalen via elnätet till så kallade sessionsbaserade elmätare. Den oansenliga dosan innehåller bara enkel teknik, men när den kopplas upp mot mjukvaran finns betydligt fler möjligheter. Man kan se och styra förbrukningen i appen. Man ser enkelt vilka parkeringsplatser som används och när, och kan utifrån det sätta egna priser på elen.

Allt sker i molnet, vilket ger möjlighet att koppla på artificiell intelligens.

– Då kan man väga in massor av information, hur mycket energi levererar solpanelen just nu, hur mycket drar bergvärme-anläggningen nu, och hur mycket påverkar det priset? säger Epspots vd Jan Olin.

Den här tekniken uppkopplad mot just solenergi blir riktigt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett scenario där energin kommer från solen och sedan skickas vidare till stationer där elbilar sedan kan laddas upp exemplifierar ett grönt kretslopp på ett mycket bra sätt. Och Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan, är inte främmande för tanken.

– Vi har pilotprojekt på gång i Uppsala där vi kör ut solel till laddstolpar, så tänket finns redan. Kan man dessutom applicera Epspots teknik på det så skulle det naturligtvis ge ännu fler möjligheter, eftersom man kan bygga ut infrastrukturen på ett helt annat sätt då logiken och tekniken ligger centralt och på en server och inte ute i varje laddstolpe eller uttag.

Att producera sin egen el med solceller är lönsamt. Denna teknik kan förbättra avkastningen ytterligare. I regel får man relativt dåligt betalt för den överskotts-el man matar ut på nätet. Här får man alltså möjlighet att sälja elen via laddstolparna istället.

Energin från solen skickas vidare till stationer där elbilar kan laddas upp.

Systemet möjliggör även laststyrning, vilket gör att man kan undvika effekttoppar och dyra abonnemang, något som är viktigt ur hållbarhetssynvinkel.

– Det kommer att bli dyrt med effekt i framtiden och då måste vi som fastighets-ägare vara tvungna att hålla koll på vad som händer i våra hus. Det här systemet ger oss väldigt fina möjligheter till det, inte minst för att det är så enkelt att använda, säger Ulf Näslund.

En av de viktigaste argumenten för Vasakronan när valet föll på Epspot var följsamheten. Eftersom hårdvaran är så enkel och anpassningsbar är tekniken relativt framtidssäkrad.

– När man kopplar in sin bil i dag vet laddplatsen inte om batteriet är halvtomt eller fullt. Den här tekniken vet det, vilket gör att det blir optimerat på ett helt annat sätt, säger Jan Olin.

[ Fler sätt att maxa solelen ]
Likströmmens revansch
Det parallella likströmsnätet mellan fyra bostadshus i Fjärås utanför Kungsbacka gör det möjligt att använda mer av elektriciteten från solcellerna lokalt. Här omvandlas likströmmen till växelström i varje hus. Likströmsteknik i mikronätet har valts då det blir enklare och effektivare att styra och mäta energiflödena.
Ett annat ställe där likströmmen fått en renässans är i Uppsala Science Park, som ägs och förvaltas av Vasakronan. Här kan solelens likström användas direkt i den moderna kontorsutrustningen. Det innebär att man slipper de energiförluster som annars uppstår i växelriktare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]