[ Annons ]

Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1995. Ökningen år 2010 var dock förhållandevis liten, 0,7 procent räknat i fasta priser.
Publicerat 28 oktober, 2011

Måttlig inkomstökning för hushållen

Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1995. Ökningen år 2010 var dock förhållandevis liten, 0,7 procent räknat i fasta priser.

Hushållens ekonomiska standard fortsätter att öka. Samtidigt ökar också inkomstskillnaderna mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det.

[ Annons ]

De allra flesta befolkningsgrupper har fått högre ekonomisk standard under 2000-talet, men ökningen har varit större för vissa grupper. Till exempel har den ekonomiska standarden ökat mer i de övre inkomstskikten. Den tiondel av befolkningen med högst inkomster har haft en inkomstökning på nästan 50 procent mellan 1999 och 2010. Det kan jämföras med en ökning på 5 procent för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster.

Andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under 2000-talet. Från 8,4 procent 1999 till 14,8 procent 2010. Andelen är högst bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn.

Inkomstskillnaderna har också ökat mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det. Under 2000-talet har standardökningen varit 38 procent för förvärvsarbetande och 5 procent för icke förvärvsarbetande.

År 1999 hade de som inte förvärvsarbetade, till exempel studerande, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, en ekonomisk standard som motsvarade nästan 75 procent av vad de förvärvsarbetande hade. År 2006 hade andelen sjunkit till 69 procent. Under 2007–2010 infördes skattelättnader för förvärvsarbetande, vilket bidrog till att avståndet fortsatte att öka. År 2010 hade de som inte förvärvsarbetade en ekonomisk standard som motsvarade 57 procent av standarden för de förvärvsarbetande.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]