Bild: Link Arkitektur
Publicerat 30 augusti, 2018

Matbutik i Visby ska bli helt klimatneutral

Lidls nya butik i Visby blir pilotprojekt för den nya certifieringen NollCO2 som lanserades av Sweden Green Building Council i början av sommaren.

Den nya certifieringen NollCO2 är mycket krävande. Certifieringen är tänkt att fungera som ett tillägg för de byggnader som redan har högt satta certifieringsmål, som Miljöbyggnad Guld, BREEAM Excellent eller LEED Gold.  NollCO2 vidgar perspektivet i och med att certifieringen sätter gränser för hur mycket utsläpp som får komma från tillverkningen av byggmaterialen och hur mycket som får släppas ut i byggprocessen.

[ Annons ]

– Klimatneutrala byggnader har känts som en avlägsen framtidsvision och som något för experimentella forskningsprojekt. Men klimatförändringen pågår för fullt och motåtgärder kan inte vänta. Med NollCO2-certifieringen är framtiden här för ambitiösa företag, säger Sweden Green Building Councils projektledare Sue Clark.

Nu ska certifieringen prövas i en pilotomgång och först ut är Lidl Sverige. När den nya butiken byggs i Visby vill man visa att handelslokaler kan vara klimatneutrala avseende byggmaterial, byggprocess och drift av byggnad och affärsverksamhet.

– De extremt hårda hållbarhetskraven gör det här till ett jättespännande projekt som ligger helt i linje med Sveriges mål om att bli fossilfritt 2045. Det är en utmaning att i ett pilotprojekt utveckla en ny certifiering samtidigt som det är inom ett hållbarhetsområde där vi har bred erfarenhet, säger John Lydholm, vd LINK arkitektur som ritat den nya byggnaden.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]