I framtiden kan svenskarna få hämta sin post upp till 200 meter bort från bostaden. Foto: Shutterstock
Publicerat 14 juni, 2021

Massiv kritik mot flytt av brevlådor

Ett nytt förslag från Post- och telestyrelsen kan göra att det blir längre till den egna brevlådan. Men förslaget möts av saftig kritik från många håll.

PTS håller just nu på att ta fram ett nytt regelverk för postutdelning. Det innebär bland annat att Post Nord kommer att få rätt att samla ihop flera postlådor på samma ställe. Den anvisade platsen får ligga högst 200 meter från bostaden.

– Vi tror att det här i slutändan bättre kommer att motsvara mottagarnas behov. Men vi vet att postfrågor är något som väcker starka känslor. Och jag tror att initialt kan det säkert väcka oro över hur det här ska gå till, säger Emma Maraschin enhetschef för postfrågor till TT.  

[ Annons ]

De som i dag har en egen postlåda eller brevinkast kan behöva hämta sina brev på annat ställe. Villaägare kan få hämta sin post vid en lådinsamling i kvarteret och de som bor i lägenhet kan få gå till en anordning med boxar. Det kan också bli möjligt att brev och paket delas ut på samma ställe.

Processen är i ett tidigt skede och planen är att förslagen kan träda i kraft 2023. Förslagen, som har presenterats för utvalda aktörer som fått komma med synpunkter, har mötts av massiv kritik.

Förslaget möts från stark kritik från såväl Fastighetsägarna som Hyresgästföreningen.

– Vi ser med stor oro på det här förslaget som riskerar att innebära en kraftig försämring av servicen kring postutdelningen, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna till TT.

Från Fastighetsägarnas håll handlar det även om oro för praktiska frågor, som till exempel upplåtelse av mark och säkerhets- och trygghetsaspekter. 

Rikard Silverfur menar att de flesta hushåll i dag har postutdelning i anslutning till där de bor. Det är cirka 4,4 miljoner hushåll som berörs av förslaget om flyttade postlådor.

Hyresgästföreningen har likartade invändningar och förslaget har även mött saftig kritik från bland annat pensionärsorganisationen PRO och från DHR, en organisation för funktionsnedsatta. De menar bland annat att det diskriminerar vissa grupper och att 200 meter kan vara en väldigt lång sträcka att gå för många personer.

Men Postnord tonar ned konsekvenserna för befintliga bostadsområden och säger att det inte blir några större förändringar i praktiken för dessa. Förslaget kan bli aktuellt när man planerar helt nya områden och i radhusområden, där det kan vara svårt för postbilen att nå postlådorna av till exempel säkerhetsskäl.

– Det ligger på oss att hitta mark, och det kommer i praktiken att göra det svårt för oss om vi skulle vilja, säger Henrik Ishihara.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]