Publicerat 24 augusti, 2018

Marktilldelning för prisvärda hyresrätter i Uppsala

Uppsala kommuns Mark- och exploateringsutskott har beslutat att ge markanvisning för över 100 hyreslägenheter i Rosendal till Åke Sundvall Projekt.

Beslutet innebär ett till steg mot fler bra bostäder med rimliga hyresnivåer med ambitionen att lägenheterna ska kvala in för det statliga investeringsstödet.

[ Annons ]

– Vi måste arbeta för ett bostadsutbud som passar alla Uppsalabor, inte bara dem med höga löner eller möjlighet att ta stora lån. Därför är vi väldigt glada över den här markanvisningen till Åke Sundvall, det är ett samarbete vi värderar högt, säger Erik Pelling, ordförande i Mark- och exploateringsutskottet.

Att producera bostäder med en mindre prislapp har varit en utmaning för byggbranschen under många år. Införandet av det statliga investeringsstödet är statens sätt att via Boverket stimulera byggherrar att pressa priserna – stödet går ut till byggaktörer som lyckas ta sig under en normhyra på 1550 kronor per kvadratmeter och år.

– Det är en stor utmaning att möta villkoren för statligt investeringsstöd, för att lyckas krävs ett gott samarbete mellan samtliga inblandade aktörer, säger Ulrika Lindencrona, Projektchef på Åke Sundvall. Vi har haft ett bra samarbete med Uppsala kommun i alla våra projekt i Uppsala och vi ser fram emot att tillsammans återigen skapa ett projekt att vara stolt över och som tillför något extra till området det befinner sig i.

Det här är det första projektet inom ramen för det intentionsavtal för produktion av hyresrätter som Uppsala kommun tecknat med Åke Sundvall Projekt AB. Arbetet med att förbereda bygglov kommer att pågå under hösten med målet att ett bygglov ska kunna sökas innan 2018 är slut.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]