Publicerat 12 februari, 2021

Marknadsvärdering av Alm Equitys byggrättsportfölj visar överskott på 1,5 miljarder kronor

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Småa Bostads byggrättsportfölj.

Resultatet av värderingen visar ett övervärde på cirka 1,5 miljarder kronor avseende ALM Småa Bostads andel av den totala portföljen.

På övergripande nivå är det inga väsentliga värdeförändringar jämfört med värderingen som genomfördes förra året. Dock så har ett par större projekt sålts vidare till JV-strukturer vilket ökat ingångsvärdena. Ett flertal projekt motsvarande drygt 1 400 enheter har produktionsstartats under senaste året och ingår därför inte längre i värderingsunderlaget, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Byggrättsportföljen inkluderar både hel- och delägda byggrätter samt förvärvsavtal för byggrätter som ännu inte tillträtts. Byggrätter under produktion är inte inkluderade i värderingen.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]