Hela Chalmersområdet på Johanneberg i Göteborg ingår i FED-systemet.
Publicerat 2 oktober, 2019

Marknadsplats för ett energiskt utbyte dygnet runt

En digital marknadsplats för energi där el, värme och kylning flödar mellan fastigheter. Det testas just nu i ett projekt som leds av Chalmers.

FED, fossil-free energy districts, är ett unikt sätt att hantera energiförbrukning i fastigheter. Det alldeles nya systemet gör att fastigheter kan köpa och sälja el, värme och kylning timme för timme. Nu har det testats i åtta månader på Chalmers i Göteborg med förhoppningen att det i framtiden kan ge besparingar för både de inblandade och samhället i stort.

[ Annons ]

Principen kan beskrivas så här: Fastighet A har ett överskott på värme klockan fyra på morgonen. Fastighet B bestämmer sig då för att köpa överskottet för att slippa förbrukningstoppen klockan sju, eftersom den då kan stänga av pannan ett par timmar. Klockan ett följande dag har fastighet C ett överskott på el, som den säljer till fastighet A. Fastighet B säljer samtidigt ett litet värmeöverskott till fastighet D.

Det krävs ett omfattande datorprogram som varje timme kontrollerar vad som finns när det gäller el, värme och kyla i de olika fastigheterna, men sedan sköter det sig i princip själv. Idén är att fastigheterna som ingår i systemet ska kunna spara på energi, samtidigt som samhället slipper några av de stora topparna, när alla vill ha värme och el.

Det är Johanneberg Science Park i Göteborg, som tillsammans med Chalmers och sju andra partner, samt eu som medfinansiär, har tagit fram systemet. Det har nu körts sedan i januari, och de inblandade partnerna är nöjda med resultatet hittills.

– För oss är detta extra intressant eftersom vi inte längre bara hyr ut våra fastigheter, utan även har blivit en partner i forskning och utveckling. Systemet behöver så klart utvecklas, men det har visat sig vara stabilt även om det har barnsjukdomar, konstaterar Per Löveryd, som är energiingenjör på Akademiska Hus, den största fastighetsägaren i projektet.

Det var 2016 som projektet började ta form. Göteborgs Stad ville försöka få fram ett system som så småningom helt kan fasa ut de fossila bränslena. Meningen var inte att koppla loss fastigheterna från till exempel fjärrvärme-nätet, däremot att kunna utnyttja resurserna betydligt bättre och få ner förbrukningen.

– Här har vi gjort detta på ett begränsat område, men i princip finns det inga begränsningar för hur många agenter man kan koppla upp, även om det blir oerhört komplicerat med många så klart. Jag kan tänka mig att en modell kan vara mindre ”öar” som kopplas ihop, förklarar projektledaren och civilingenjören Stina Rydberg.

– Även om vi startat detta projekt på redan befintliga byggnader, blir det enklare med nybyggt, eftersom man då slipper merkostnader. Dessutom kan det hjälpa till i de fall när det är svårt att få fram tillräckligt med energi för nya områden, säger hon.

Inom hela systemet finns ett 50-tal agenter, som varje timme meddelar om de har under- eller överskott. Sedan räknar dataprogrammet ut vem som ska byta energi med vem. Den som behöver något akut får betala mer, än den som planerar.

Bengt Bergsten har följt projektet för den andre fastighetsägaren Chalmersfastigheter. Han anser att det är intressant, men ser i dag många begränsningar.

– För att detta ska bli riktigt intressant för fastighetsägarna måste det införas ett annat taxesystem, som gör det billigare att köpa energi när få vill ha, och dyrare under förbrukningstopparna, konstaterar han.

Han får medhåll från Per Löveryd.

– Vi måste ju spara i rena pengar om detta system ska ha en framtid. Det finns en hel del att göra innan vi kommer dit, men jag tror att om taxesystemet förändras så kommer detta att bli mycket attraktivt, förklarar han.

Stina Rydberg ser detta som en bra början på ett nytt sätt att tänka energiförbrukning.

– Ett av problemen som måste lösas är till exempel vem som ska ha ansvar för helheten i ett sådant här system. Ska det fortfarande vara det lokala energibolaget eller någon annan? Men det viktiga är att vi inte bara har pratat, utan även har kunnat visa att detta faktiskt funkar, säger hon stolt.

[ Fakta ]
FED-PROJEKTET

I FED-projektet deltar Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE (Research Institutes of Sweden) och Chalmers. EU bidrar med cirka 49 miljoner kronor i finansiering genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet startade i april 2017 och utvärdering sker hösten 2019. Sedan i januari i år har systemet körts fullt ut på Chalmersområdet på Johanneberg i Göteborg. Cirka 15 fastigheter ingår i försöket.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]