Publicerat 10 november, 2020

Marknaden för uthyrning av containrar för sanitet, event och bostad är större än man kanske tror – Alltainers vd

Marknaden för uthyrning av containrar för sanitet, event och bostad är större än man kanske tror, säger Jakob Kesje som är vd för börsaktuella Alltainer.

Alltainer ska inom kort noteras på Spotlight Stock Market, under förutsättning att spridningskravet om minst 300 aktieägare uppnås samt att den aktuella nyemissionen på åtta miljoner kronor tecknas till minst 60 procent. Värderingen av bolaget är 42,5 miljoner kronor ”pre-money”.

Bolaget tillverkar modifierade inredda sjöcontainrar med ett högt förädlingsvärde.

"Vår omsättningstillväxt påverkas inte av coronapandemin, men av vår förmåga att öka produktionskapaciteten. Det kräver kapital, som vi får genom emissionen och genom organisk tillväxt. Vi förväntar oss att tillverka och leverera minimum 100 enheter i verksamhetsåret 2020/2021, 300 året efter och på tredje år vara upp i en produktion på 900 enheter", säger bolagschefen med en bakgrund som vd för Ivisys.

Redovisat resultat i Alltainer har varit positivt, om än litet, sedan bolaget startade hösten 2019. Arbetet med att utveckla företaget har dock pågått i flera år av Tommy Tuong Nguyen som är
grundare.

Företaget ser framför sig ett positivt resultat framgent, även om kassaflödet kommer vara negativt.

"Tillväxten på 900 procent över tre år kommer binda mycket kapital i kundfordringar, material, och investeringar i produktionsprocessen. Därför anser vi att ett positivt kassaflöde kommer låta vänta på sig, även om vi har bra vinst på allt vi tillverkar", förklarar Kesje.

Marknaden för bolagets produkter bedöms samtidigt vara stor, med tyngdpunkt på USA.

"Marknaden för uthyrning av sanitetscontainrar, eventcontainrar och bostadscontainrar är större än man kanske tror i Sverige. I USA bor knappt 28 millioner människor i trailer/campers och det finns cirka 13 000 RV parks där det går att hyra trailers att bo i. USA är med och driver denna tillväxt", kommenterar vd:n.

Han uppger att Alltainers bostadscontainrar är ett prisvärt och hållbart alternativ till dagens camper/trailers som står semi permanenta i en RV-park, och det är också i det segmentet som bolagets bostadscontainrar initialt säljs till.

Vidare inriktar sig bolaget på sanitetscontainrar och eventcontainrar.

"Uthyrning av sanitetscontainrar som alternativ till plasttoaletter och toalettrailers uppvisar samma tendens, att Alltainers sanitetscontainrar är billigare och har längre livslängd än alternativen", tillägger Kesje.

Det bedöms finnas starka drivkrafter för marknadstillväxten inom sanitetscontainrar, nämligen ökade krav på uthyrningsbolagen som tillhandahåller dem.

"På eventsidan ligger allt just nu stilla med anledning av pandemin, men annars är eventmarknaden i kraftig tillväxt och förväntningarna för arrangörerna inför 2021 är höga, med tanke på att en del events har flyttats fram. Alltainers lösningar har blivit mycket väl mottagna överallt de har visats upp och använts", berättar Kesje.

Teckningstiden för att delta i bolagets spridningsemission inför börsnoteringen inleddes igår och pågår fram till den 25 november. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är beräknad till den 11 december.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]