[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 28 maj, 2020

Marknad för eleffekt testas i Stockholm

Som ett sätt tackla hotet om elbrist i Stockholm ska de stora energibolagen lansera en flexibel eleffektmarknad. Det ger möjlighet för stora elförbrukare att mot ersättning tillfälligt sänka sin elförbrukning.

Det är trångt i de svenska elnäten och Svenska kraftnät har varnat för kommande elbrist. Det gäller inte minst Stockholmsregionen.

Det kan te sig paradoxalt då vi stundtals har ett elöverskott i Sverige. Vad det handlar om är att det inte går att överföra energi i tillräcklig fart mellan olika delar av det svenska kraftnätet i kombination med att planerbar elproduktion (kärnkraft och kraftvärme) ersätts med en allt större andel förnybar produktion.

[ Annons ]

Då utbyggnaden av elnäten släpar efter krävs snabbare åtgärder. I projektet SthlmFlex ska elanvändare och elproducenter tillsammans kunna bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten. Det är Svenska Kraftnät som tillsammans med elnätsbolagen Ellevio och Vattenfall ska skapa en helt ny flexibilitetsmarknad för eleffekt i Storstockholm. Det skulle betyda att man faktiskt kan få betalt för att inte använda el just för stunden.

– För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm och med potential att bli den största i landet, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät.

Rent konkret kan det till exempel vara ett fastighetsbolag, eller andra stora elförbrukare ,som mot ersättning sänker eller kopplar bort elförbrukning under kortare perioder när elsystemet är extra belastat.

Ett efterlängtat initiativ menar Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Allt fler inser att byggnaders roll i energisystem inte längre är att enbart vara passiva konsumenter. Energismarta fastigheter kan sälja flexibilitet till elnätet genom uppkopplade system eller skicka ut överskottsvärme eller kyla till fjärrvärmenäten. Utveckling av flexibilitetsmarknader där fastighetsägare ersätts för sina flexibilitetstjänster är därför både nödvändigt och välkommet, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna ser gärna att Energimarknadsinspektionen inför regler som ålägger elnätsbolag att aktivt jobba med flexibilitetslösningar. Rikard Silverfur menar att flexibilitetslösningar är betydligt bättre än alternativ som innebär att elnätsbolag antingen köper lokal produktion eller gräver ner fler kablar till stora kostnader.

Det lär dock dröja innan erbjudandet når alla fastighetsägare. Än så länge handlar det om ett forskningsprojekt som ska sjösättas i november. Men målet är att så småningom skapa en marknadsplats för effektbehov.

Enligt den marknadsundersökning som gjorts av Ellevio och Vattenfall Eldistribution under hösten 2019 finns det ett stort intresse från aktörerna.

– Vi har stora förhoppningar att vi bättre kan använda de samlade resurserna i Storstockholm för att möta utmaningarna kring elförsörjningen och få ett mer effektivt energisystem, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]