KI residence är ett av Akademiska Hus aktuella studentbostadsprojekt. Byggnaderna, med totalt 322 lägenheter, kommer att vara placerade i den framväxande Hagastaden och vara klara under 2019/2020. Byggkostnaderna uppskattas till drygt 430 miljoner kronor. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.
Publicerat 24 augusti, 2017

Markinventering gav resultat

För tre år sedan fick Akademiska Hus uppdraget av regeringen att inventera sin mark för att kunna hitta möjligheter till bostadsförtätning. Uppdraget visade sig bära frukt. Resultatet blev statlig mark för 7 000 nya bostäder.

 

[ Annons ]

Den 24 augusti kunde regeringen tillsammans med Akademiska hus presentera planer på att bygga 28 000 nya bostäder fram till 2026. Merparten handlar om studentbostäder som Akademiska Hus själva kommer att stå för.

Fram till 2021 planeras för fler än 11 000 studentbostäder, varav 6 400 byggs i Akademiska Hus regi. Ytterligare 10 000 planeras mellan 2021 och 2026, varav Akademiska Hus kommer att stå för ungefär hälften.

24%

av landets studentbostadsbolag har någon form av bostadsgaranti för studenterna på sina respektive orter.

 

53 %

av landets studentbostadsbolag svarar att efterfrågan på deras studentbostäder har ökat de senaste tre åren. Bara 12 % svarar att efterfrågan minskat.

 

3 948

nya studentbostäder väntas vara färdigställda 2017. 80 % av dessa byggs i Stockholmsområdet.

– Med denna satsning kommer det att finnas en balans vad gäller studentbostäder inom några år. Huvuddelen av den akuta bristen kommer att vara löst, säger bostadsminister, Peter Eriksson.

Efter regeringens uppdrag till Akademiska Hus att inventera sin egen mark står det nu klart att bolaget också kommer att kunna släppa ifrån sig statlig mark för 7 000 vanliga bostäder.

De orter som omfattas av de av Akademiska Hus identifierade markreserverna är Uppsala, Göteborg, Umeå och Linköping. Detaljplaneprocessen har redan inletts på några ställen. Ambitionen är sedan att avyttra marken till bostadsaktörer som sedan kan bebygga med bostäder som alltså inte kommer att vara ämnade för forskare eller studenter.

Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson menar dock att regeringens och Akademiska Hus gemensamma satsning riskerar att snedvrida fördelningen av nya studentbostäder då bolaget bara finns representerat på hälften av landets studieorter.

– Om bolaget får en alltför dominerande ställning, så kommer inte privata byggföretag åt statlig mark för att erbjuda alternativ, säger han i en kommentar till Fastighetsnytt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]