[ Annons ]

Mark- och miljööverdomstolen har idag sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen fastställer Stockholms stads beslut om detaljplan för Albano. Domen kan inte överklagas och byggstarten planeras till nästa år.
Publicerat 9 april, 2015

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus för Albano

Mark- och miljööverdomstolen har idag sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen fastställer Stockholms stads beslut om detaljplan för Albano. Domen kan inte överklagas och byggstarten planeras till nästa år.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer beslutet i kommunfullmäktige i Stockholms kommun av den 17 december 2012. Därmed vinner detaljplanen för Albano laga kraft. En tretton år lång planprocess är därmed till ända och både Stockholms universitet och KTH kan se fram emot nya och ändamålsenliga lokaler i Albano, anpassade till dagens krav på moderna lärandemiljöer.

[ Annons ]

Planen har sedan beslutet i fullmäktige 2012 överklagats i flera instanser. Mark- och miljööverdomstolen ändrar nu slutgiltigt Mark- och miljödomstolens dom från juni 2014 där stadens beslut om detaljplanen upphävdes.

Förutom 100 000 kvm lokaler för utbildning och forskning planeras för cirka 1 000 student- och forskarbostäder (50 000 kvm).

– Det är ett efterlängtat besked vid Stockholms universitet att Mark- och miljööverdomstolen beslutat godkänna detaljplanen för Albano. Nu kan vi på allvar påbörja arbetet att skapa ett nytt universitetsområde. Det behövs för att kunna utveckla och expandera både vår forskning och vår utbildning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

– Ett positivt besked! Det här innebär att vi kan knyta universitetsområdena närmare varandra, skapa synergieffekter på sikt och stärka såväl KTH:s som de övriga universitetens utveckling. Men det är också viktigt för hela Stockholmsregionens utveckling som en motor för innovation, nydanande forskning och kompetens, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Mark- och Miljööverdomstolens utslag innebär att projekteringsarbetet kan ta ny fart inför byggstart nästa år.

– Nu ser vi fram emot en intensiv tid då vi slutligen ska utforma planlösningar, inredning och utrustning enligt de krav man kan ställa på moderna universitetslokaler, säger Joakim Malmström, universitetsdirektör vid Stockholms universitet. Vi erbjuder utbildning och forskning med hög kvalitet och mångfald, det ska även gälla våra arbetsplatser, mötesplatser och undervisningslokaler.

Domen kan inte överklagas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]