[ Annons ]

Det finns planer på att bygga en hotell- och konferensanläggning med 16 våningar, saluhall och restaurang på Österskans i Halmstad. Illustration: White arkitekter
Publicerat 11 maj, 2021

Mark frigörs till logistik och kontor

Halmstad vid havet har behov av ytterligare lager- och logistik. Efterfrågan på kontor är även stor i de centrala delarna av staden. Handeln dras dock med en stor del vakanser. 

Lager/logistik | En stark efterfrågan av lager- och logistiklokaler har de senaste åren bidragit till stigande hyresnivåer och sjunkande direktavkastningskrav.

De råder brist på verksamhetsmark i Halmstad och kommunen har nyligen förvärvat mark för logistikytor för att möjliggöra vidare etablering.

[ Annons ]

Kontor | Efterfrågan på kontor i Halmstads centrala delar är genomgående hög vilket resulterat i nästintill obefintlig vakans och höga hyror. Det råder även en stor efterfrågan på kontor utanför stadskärnan.

Ny översiktsplan för Halmstad inkluderar utveckling av kontor i hamnen, centrum och universitetsområdet. Exempel på pågående nybyggnadsprojekt är Klövern och NCC:s utveckling av nya lokaler till Försäkringskassan samt kontorshotell intill järnvägsstationen. Kontorshuset består av ca 2 700 kvm uthyrbar area och tillträde planeras till andra kvartalet 2022.

Handel | Liksom andra städer har även Halmstad känt av konkurrensen från e-handeln, en trend som bedöms ha förstärkts av de förändrade konsumtionsmönstren under pandemin.

Majoriteten av handeln i Halmstad återfinns i centrum samt vid externa handelsplatser. Till följd av renoveringen av köpcentrumet Hallarna har dock många handelsaktörer i city valt att flytta till köpcentrumet. Detta har slagit hårt mot handeln i stadskärnan där vakansnivåerna för butiker de senaste åren har ökat kraftigt.

Bostäder | Halmstad är en tillväxt- och högskoleort med ett uppdämt bostadsbehov. Utbyggnadstakten av bostäder har ökat de senaste åren. År 2019 färdigställdes exempelvis 440 hyresrätter vid Tegelbruket och nu sker en utveckling av stadskärna som inkluderar 400 bostäder vid Flygaregatan. I nära anslutning till det nya hotellet Kilot utvecklas även 123 bostäder.

Det kan dock konstateras att det krävs en ännu högre byggtakt om kommunen ska kunna nå målet om 150 000 invånare till år 2050.

Investeringsmarknaden | Transaktionsaktiviteten har under de senaste åren varit relativt låg. Under andra delen av 2020 och första kvartalet 2021 har det däremot skett ett flertal intressanta affärer.

Under 2020 förvärvade Intea flera fastigheter i Halmstads högskoleområde från Castellum. Köpet omfattade bland annat skyskrapan ”Trade Center”. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 714 mkr, motsvarande ca 20 000 kr/kvm.

Med tanke på Halmstads pågående stadutvecklingsprojekt samt dess starka position inom lager/logistik spår Svefa en ökad transaktionsvolym inom kommunen framöver.

Tobias Cederlund, Svefa

Försäkringskassan ska få nya lokaler intill Lokstallarna i centrala Halmstad. Foto: Wennström Lundquist Arkitekter

SVÅRT ATT HITTA MARK TILL BOSTÄDER

Cityfastigheter är ett familjeföretag som grundades av Johan Torstenssons föräldrar. Nu är han vd och delägare i bolaget som är en av de större privata fastighetsägarna i Halmstad. I fastighetsportföljen finns ungefär lika stora delar kontor/handel som bostäder.

– Under pandemin har vi varken haft kontors- eller butikshyresgäster som sagt upp sina avtal, säger Johan Torstensson.

De allra flesta av Cityfastigheters kommersiella hyresgäster verkar inom service- och tjänstesektorn. Och de vill sitta i centralt belägna lokaler som är grunden för Cityfastigheters koncept.

Bolaget har cirka 400 hyreslägenheter med egen förvaltning. Efterfrågan på bostäder är stor och enligt Johan Torstensson har kommunen under lång tid släpat efter med nya byggplaner. Det finns också ett motstånd mot förtätning och att bygga på fler våningar på befintliga hus.

– Det är nästan hopplöst att få loss mark till nya bostäder, vi vill gärna starta upp produktion. Senast vi byggde nytt var för 10 år sedan, säger Johan Torstensson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]