[ Annons ]

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans.
Publicerat 6 april, 2016

”Marie Linder har missförstått”

Att slopa hyresgästorganisationernas särskilda möjlighet att överklaga detaljplaner och bygglov skulle inte minska den enskildes rätt att påverka. Det menar Fastighetsägarnas Rikard Silverfur.

Igår riktade Fastighetsägarna i en skrivelse till regeringen krav på att hyresgästorganisationers särskilda möjlighet att överklaga detaljplaner och bygglov ska tas bort. Något som, inte helt oväntat, väckte starka protester från den största hyresgästorganisationen Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

När de boende inte tycker att krav på god boendemiljö uppfylls måste även hyresgäster ha rätt att både reagera och utnyttja sin demokratiska rättighet att överklaga, menade Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Nu menar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, att Marie Linder missförstått innehållet i skrivelsen.

– Vi vill inte ta ifrån hyresgäster och boende några demokratiska rättigheter i planprocessen. Dessa ingår nämligen redan i samrådskretsen, vilket vi tycker är bra. Vi ifrågasätter behovet av att även inkludera hyresgästorganisationer, utöver de berörda hyresgäster som redan ingår, i samrådskretsen, säger Rikard Silverfur.

Han säger att lagtexten inte är helt glasklar när det gäller vem som egentligen ska anses vara berörd och därmed alltså ha rätt att överklaga.

– En kommuns beslut att anta en detaljplan får dock överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Rikard Silverfur menar att den logiska konsekvensen av att inte ta bort hyresgästorganisationers särskilda rätt vore att även andra bondeorganisationer måste inkluderas under samma punkt i PBL.

– Vi ser då hellre minskad samrådskrets utan att inskränka berörda boendes demokratiska rättighet. Det bedömer vi kommer öka förutsättningarna för att fler bostäder byggs.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]